Direkt till innehållet

Pediatrik

Vårdriktlinjerna är uppdelad utifrån följande områden:

Allmän pediatrik

Neonatalogi

Omvårdnad

Nedanför finner du övergripande dokument inom området PediatrikAkut buk hos barn under 16 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-09-30 10:50:14
Granskare:
Huvudförfattare: Ivarsson Marie-Lois HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Brännskador - Akut omhändertagande och bedömning av brännskada hos Barn och Vuxna

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus, Kirurgikliniken Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-11 03:05:37
Granskare:7276;#Romell Magnus HS;#7276;#Romell Magnus HS;#6159;#Ewert Maja HS ANE;#2310;#Axenborg Carl HS KIR;#2798;#Magyar Gu00f6ran HS ORT
Huvudförfattare: Manninge Lange Vibecke HS
Medförfattare: Romell Magnus HS
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Kapitel:

Commotio barn under 16 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-09-30 10:50:11
Granskare:
Huvudförfattare: Ivarsson Marie-Lois HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Gastro- och koloskopi på barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad (Område 1), Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-06-22 06:46:26
Granskare:7515;#Davidsson Bu00e5rdu00e9n Birgitta HS BARN;#7515;#Davidsson Bu00e5rdu00e9n Birgitta HS BARN;#567;#Holmin Joakim HS MED
Huvudförfattare: Holmin Joakim HS MED
Medförfattare: Davidsson Bårdu00e9n Birgitta HS BARN
Redaktör: Nilsson Ulrika HS MED
Kapitel:

 

Senast ändrad: