Direkt till innehållet

Neonatalogi

AndningAndningsstörningar - specifika

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-15 06:53:07
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsstörningar - Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Område 4
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2014-05-20 09:40:42
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn < 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-19 06:53:34
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn > 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-05-16 08:55:31
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Europeiska riktlinjer vid behandling av RDS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-27 14:43:18
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

LISA

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-04 03:38:01
Granskare:
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Omhändertagande på förlossningen, barn < 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-31 13:10:58
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Pneumothorax och andra typer av luftläckage

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-31 13:15:36
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Respiratorvård - indikation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-02-04 09:14:21
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Respiratorvård vid RDS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-02-04 09:14:30
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#1219;#Roswall Josefine HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Stabilisering av för tidigt födda barn (barn före 30 graviditetsveckor)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-01 16:20:48
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

AsfyxiAsfyxi - algoritm

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-09 05:34:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Asfyxi, postnatalvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-09 05:31:24
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Hypotermibehandling av nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-28 07:54:41
Granskare:239;#Andersson Ola K HS BARN;#239;#Andersson Ola K HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Ola K HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

EndokrinologiAdrenogenitalt syndrom - vårdprogram (neonatologi)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-13 09:46:46
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

HematologiBilirubinjournal - kurva

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-09 10:47:21
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Blodbyte hos nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-27 14:34:16
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Hyperbilirubinemi -nationellt vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-02 06:36:33
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ikterus neonatologi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-02-27 19:42:26
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Ikterus, sent debuterande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-13 09:49:26
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-31 13:09:50
Granskare:239;#Andersson Ola K HS BARN;#239;#Andersson Ola K HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Ola K HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Transfusion av blod och blodprodukter till nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-27 13:52:38
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Trombocytopeni hos nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-03-11 11:00:51
Granskare:239;#Andersson Ola K HS BARN;#239;#Andersson Ola K HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Ola K HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

InfektionAntibiotika- / svamp- / virus- behandling i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-04 13:51:22
Granskare:1560;#Andersson Dan HS BARN;#1560;#Andersson Dan HS BARN;#2031;#Kasemo Anna HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikabehandling vid neonatal sepsis, nya rekommendationer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-06 13:58:17
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Bakteriella infektioner hos nyfödda - vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-26 14:49:02
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

CMV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-27 14:36:58
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

GBS infektion - handläggning av barn och kvinnor med risk

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-28 07:14:29
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Hepatit B och C (neonatologi)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-20 13:27:08
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

HIV-positiv mor - neonatalt omhändertagande av barnet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-17 18:14:49
Granskare:
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Infektioner - neonatala

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-10 18:00:08
Granskare:
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

INFPREG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-03-19 08:53:08
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Riktlinjer för RS-virus profylax och vaccination mot influensa

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-19 17:08:41
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Vaccination av prematura barn födda före 32 veckor

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-01 16:29:49
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Läkemedel1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Kommunikationsdirektör
Publicerad: 2018-07-13 08:11:15
Granskare:
Huvudförfattare: Tavelin Charlotte RK STAB
Medförfattare: Koinberg Karoline RGS VS IT
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

1177 Vårdguidens e-tjänster

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-08-14 10:36:00
Granskare:
Huvudförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

308 Miljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-02-15 08:29:26
Granskare:
Huvudförfattare: Grahn Ove NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 308. Miljö

309 Informationssäkerhet RH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-18 10:24:14
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

310.1 Nödlägen

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-07-12 04:43:56
Granskare:
Huvudförfattare: Lindholm Marie E RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS VS IT
Kapitel: 310. Säkerhet

310.2 Krisplan NSVH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-12-06 08:55:26
Granskare:
Huvudförfattare: Brelid Torbjörn NSVH STAB
Medförfattare: Malm Andersson Kerstin NSVH STAB
Redaktör: Pettersson Annika NSVH STAB
Kapitel: 310. Säkerhet

405 Avvikelser

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2017-05-22 06:35:17
Granskare:
Huvudförfattare: Kange Ingela RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 405. Avvikelser

Ablatio testis / Orchidectomi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-03 05:57:16
Granskare:
Huvudförfattare: Kleist Jakob HS URO
Medförfattare:
Redaktör: Arnell Ulrika HS
Kapitel:

Abort - inducerad - KK Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-08 14:25:46
Granskare:
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Rydbeck Kristina;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort - omhändertagande av foster i vecka 9+1 till vecka 21+6 - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-17 14:20:22
Granskare:3725;#Nordberg Eva HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#3905;#Seidal Tomas ADH PAT;#4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Seidal Tomas ADH PAT
Medförfattare: Nordberg Eva HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort spontan och uteblivet missfall - Flödesschema- Bilaga KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-13 14:11:48
Granskare:
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Rydbeck Kristina
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort spontan och uteblivet missfall - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-08 14:30:11
Granskare:
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort - inducerad - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-06-20 08:07:05
Granskare:
Huvudförfattare: Nyberg Johanna HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Abort, inducerad - HS Kungsbacka

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-07-19 07:52:34
Granskare:
Huvudförfattare: Högblad Susanne HS
Medförfattare:
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

Abortbenägenhet - habituell KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-20 14:49:50
Granskare:2725;#Fagher Ulla HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#2725;#Fagher Ulla HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Eckstein Katja HS KK
Medförfattare: Fagher Ulla HS KK;
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Abscess- eller ascitesdrän inläggning metodbeskrivning HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2017-12-27 14:26:34
Granskare:
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG HALLAND
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Abscessdränage HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2017-12-27 14:30:14
Granskare:
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG HALLAND
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG HALLAND
Kapitel:

ACB- och klaffoperation - Checklista eftervård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-29 15:50:22
Granskare:7986;#Lundin u00c5sa HS MED;#7986;#Lundin u00c5sa HS MED;#682;#Kerwin Andrea HS MED
Huvudförfattare: Olsson Maja NSVH VC Hu00c5STEN
Medförfattare: Lundin u00c5sa HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

ACB- och klaffoperation - Checklista preop förberedelser

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-18 06:56:11
Granskare:682;#Kerwin Andrea HS MED
Huvudförfattare: Kerwin Andrea HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Accesstrombos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-14 15:02:45
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Accidentell hypotermi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-07 09:53:02
Granskare:
Huvudförfattare: Lundgren Peter HS MED
Medförfattare: Torstensson Anders HS ANE;
Redaktör: Nilsson Ulrika HS MED
Kapitel:

Adenomenukleation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-09 11:15:05
Granskare:6963;#Kleist Jakob HS URO
Huvudförfattare: Kleist Jakob HS URO
Medförfattare:
Redaktör: Arnell Ulrika HS
Kapitel:

Adenosin vid intrakoronar tryckmätning (FFR)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-22 15:10:26
Granskare:
Huvudförfattare: Pontu00e9n Johan HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

ADHD

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2017-11-20 09:04:37
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Delling Nina PSH;
Redaktör:
Kapitel:

ADHD - ADD

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Vuxenpsykiatrin i norra Halland, Vuxenpsykiatrin i södra Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2015-02-20 13:13:17
Granskare:
Huvudförfattare: Jacobsson Peter PSH
Medförfattare: Unger Nikitha PSH;
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Adhd - läkemedel steg 1

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 06:54:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Adhd - läkemedel steg 2

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 06:54:25
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Adherensprofylax med Hyalobarrier® på operationsavdelningen - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-02-25 17:13:49
Granskare:
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Administrering av konsultremisser från psykiatrin i Halland till Rehabiliteringskliniken i Halland.

Typ: Rutin
Gäller för: Sjukgymnastiken Hallands sjukhus Halmstad, Arbetsterapin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Hallberg Lisa HS REH, Avdelningschef
Publicerad: 2017-12-07 12:57:48
Granskare:16283;#Hallberg Lisa HS REH
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS REH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Adoptivbarn - hälsoundersökning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-01-27 06:40:19
Granskare:1813;#Ogionwo Lange Elsa HS BARN
Huvudförfattare: Ogionwo Lange Elsa HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Adrenogenitalt syndrom - vårdprogram (neonatologi)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-13 09:46:46
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Adresslapp arabiska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 13:50:30
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp asylsökande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 13:50:14
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp engelska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 13:50:23
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp somaliska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 13:50:16
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp svenska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-02-08 13:19:28
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel: 306. Ekonomi

aEEG (CFM) - tolkning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 06:11:53
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Affisch - Använd handsprit - Mottagningar

Typ: Patientinformation
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-08 05:26:16
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Affisch - Använd handsprit - Slutenvård

Typ: Patientinformation
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-04-25 12:10:25
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Affisch 2015

Typ: Patientinformation
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-01-19 09:43:43
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Affisch, väntat mer än 30 minuter

Typ: Patientinformation
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2014-10-03 05:12:08
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Airvo 2 (Optiflow) - användarmanual

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-07 08:54:40
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Airvo 2 (Optiflow) högflödesgrimma på vårdavdelning HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-07 09:13:23
Granskare:
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

AK - Behandlingsremiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-11-07 07:46:50
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

AK - Waranlista - patientlista

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-27 08:05:48
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

AK-behandling (antikoagulation)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-13 04:26:05
Granskare:
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Aktinisk keratos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hudkliniken
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-09-03 08:02:06
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Jonas HS VO2
Medförfattare: Holmgren Theresa HS VO2;
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Akupunktur - smärtbehandling, patientenkät

Typ: Blankett
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus, Specialisttandvården Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-02-25 10:42:28
Granskare:
Huvudförfattare: Ljungman Ann HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Kapitel:

Akut - Urakutbehandling av lungemboli HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-03 03:44:25
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akut artrit, provtagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-12 04:40:10
Granskare:
Huvudförfattare: Kogler Andreas HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Akut behandling vid överdosering av lokalanestetika HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Anestesi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-22 14:20:11
Granskare:
Huvudförfattare: Shapurova Olga HS ANE
Medförfattare: Jacobsson Anders HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akut Benischemi akut omhändertagande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus, Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Hansson Irene HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-11 02:37:43
Granskare:
Huvudförfattare: Danielsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut Blödande esofagusvaricer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-04-27 10:59:26
Granskare:
Huvudförfattare: Kroon Lovisa HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Akut Blödande ulkus

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-04-27 10:58:25
Granskare:
Huvudförfattare: Kroon Lovisa HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Akut buk hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-08 08:09:02
Granskare:
Huvudförfattare: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Medförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Redaktör: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Kapitel:

Akut buk hos barn under 16 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-09-30 10:50:14
Granskare:
Huvudförfattare: Ivarsson Marie-Lois HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Akut buk hos vuxna

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-06-25 05:24:22
Granskare:
Huvudförfattare: Ivarsson Marie-Lois HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Akut buk vuxen

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-08 08:27:25
Granskare:
Huvudförfattare: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Medförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Redaktör: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Kapitel:

Akut Bukaortaaneurysm

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-01 12:01:52
Granskare:
Huvudförfattare: Danielsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut gynekologisk patient - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Tjänsteportföljansvarig
Publicerad: 2019-04-15 15:55:40
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Akut Handläggning av patienter med misstanke om akut medullakompression

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Hallands sjukhus
Fastställd av: Lagerqvist Birgitta HS, Chefläkare
Publicerad: 2018-05-04 09:16:20
Granskare:
Huvudförfattare: Blom Rene HS KIR
Medförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut hjärtlarm inom Röntgenmottagningen HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-12-27 14:29:07
Granskare:
Huvudförfattare: Petersson Yvonne ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Akut immunrelaterade biverkningar Hantering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Lagerqvist Birgitta HS, Chefläkare
Publicerad: 2018-06-12 07:56:18
Granskare:
Huvudförfattare: Blom Rene HS KIR
Medförfattare: Mager Ulrich HS MED
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut koronart syndrom (AKS)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Akutkliniken Hallands sjukhus, Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2018-12-17 13:45:17
Granskare:5493;#Baudlot Inga-Lill HS MED;#1752;#Kullberg Anders HS MED
Huvudförfattare: Pontu00e9n Johan HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Akut kortisolbrist(akut binjurebarksvikt, Addisonkris) Vuxen

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ambulans diagnostik och hälsa
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-05 10:31:44
Granskare:
Huvudförfattare: Mangafic Samra HS
Medförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Redaktör: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Kapitel:

Akut leukemi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-26 08:18:29
Granskare:265;#Karlsson Conny HS MED
Huvudförfattare: Zeberg Lennart HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Akut njursvikt

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Halmstad, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-01-15 20:04:52
Granskare:1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Bjurström Karl HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Akut rejektion efter njurtransplantation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-22 11:55:44
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#2518;#Bratt Oscar HS MED
Huvudförfattare: Bratt Oscar HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Akut retinal nekros ARN

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-03 07:33:33
Granskare:15623;#Dahlgren Anna HS u00d6GON;#2577;#von Hofsten Joanna HS u00d6GON
Huvudförfattare: von Hofsten Joanna HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖGON
Kapitel:

Akut terapi eller utredning vid njursjukdom

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Halmstad (Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-02-13 14:52:31
Granskare:1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Bjurström Karl HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS MED
Kapitel:

Akut vaginal riklig blödning GYN HSK

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-07-19 05:08:16
Granskare:
Huvudförfattare: Högblad Susanne HS
Medförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

Akut Övre gastrointestinal blödning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-04-27 11:00:03
Granskare:
Huvudförfattare: Kroon Lovisa HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Akuta allergiska reaktioner - Gravida

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-28 06:20:10
Granskare:342;#Johansson Ann D HS KK
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Akuta medicinska tillstånd

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-06 06:31:59
Granskare:
Huvudförfattare: Rennblad Karin HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Kapitel:

Akuta operationer - prioritering

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-19 09:00:51
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akuta röntgenundersökningar på vardagar 07:30-16:30 HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-01-09 08:11:40
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Anna-Karin M ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Akuta situationen vid robotkirurgi HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Anestesi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-02 03:42:10
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akuta ultraljudsundersökningar HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2019-03-26 11:46:33
Granskare:
Huvudförfattare: Siösteen Tofte Anna-Karin ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Linda u00c5 ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Akuta undersökningar på Röntgen Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-09-20 06:41:24
Granskare:
Huvudförfattare: Person Johan ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Akutansvarig läkare VPM Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-28 04:12:12
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare: Johansson Fredrik C RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Akutaskanafylaxi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-03-21 12:43:20
Granskare:
Huvudförfattare: Unger Martin AMD RTG VBG RTG
Medförfattare:
Redaktör: Mohlin Ulrika AMD RTG VBG RTG
Kapitel:

Akutvagn - IVA HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-15 11:15:58
Granskare:
Huvudförfattare: Sternheden Gunilla HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Akutvagn - UVE HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Uppvakningsenheten Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Ottosson Lisa HS ANE, Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-14 15:19:57
Granskare:
Huvudförfattare: Sternheden Gunilla HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

ALFA-AGONISTER - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-08-02 09:42:34
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Alkohol under graviditet - vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-15 12:00:19
Granskare:
Huvudförfattare: Lindu00e9n u00c5kerlund Christel ADH HFS
Medförfattare: Karlu00e9n Anneli ADH HFS KHV-UM STAB;
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Alkoholintoxikation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-03-18 09:51:45
Granskare:
Huvudförfattare: Bergendahl Sophie HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Allergi och/eller Astma, rekommendationer för närsjukvården gällande barn och ungdomar i Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-15 16:54:20
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Allergisektionens stencilsamling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-13 13:16:38
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Allmänt om bosatta i utlandet

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2014-07-07 09:57:09
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Allvarig blödning HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-15 11:34:31
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare: Jacobsson Anders HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Allvarliga infektioner öron-näsa-hals - handläggning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus, Öron- näs- och halsmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-29 13:39:05
Granskare:
Huvudförfattare: von Hofsten Per HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Ambulans Avfall- Farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor
Fastställd av: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-23 09:21:57
Granskare:
Huvudförfattare: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Medförfattare:
Redaktör: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Kapitel:

Ambulans Överflyttningstransport som kräver specifik utrustning och kompetens

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-30 10:07:23
Granskare:
Huvudförfattare: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Medförfattare:
Redaktör: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Kapitel:

Ambulans-EKG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-02 08:21:18
Granskare:12370;#Vaz Leonidas Juan HS MED
Huvudförfattare: Vaz Leonidas Juan HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Ambulansremiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-29 06:58:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ambulant bedömning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-08 08:50:34
Granskare:
Huvudförfattare: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Medförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Redaktör: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Kapitel:

AMD - Behandlingindikationer med anti-VEGF

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-03-05 08:00:14
Granskare:5398;#Person Linda HS u00d6GON;#2818;#Jemt Maria HS u00d6GON
Huvudförfattare: Person Linda HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖGON
Kapitel:

Amfetamin - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-08-02 09:46:59
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Amiodaron (Cordarone®) - Uppföljning vid behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2018-10-25 08:02:55
Granskare:
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Amning - Handlingsprogram i Region Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-13 13:36:11
Granskare:
Huvudförfattare: Edberg Majvor HS KK
Medförfattare: Bergstrand Karlsson Sara ADH HFS;
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Amning av tvillingar - Föräldrainformation

Typ: Patientinformation
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-21 06:51:53
Granskare:5730;#Bagler Karin HS BARN
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Amning och anknytning 0-7 dagar postpartum - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-07-04 13:05:04
Granskare:
Huvudförfattare: Edberg Majvor HS KK
Medförfattare: Pettersson Noru00e9us Anneli HS KK;
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Amningens steg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-09 10:45:10
Granskare:
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Amningsrådgivning vid bröstkomplikationer - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-04-24 09:25:24
Granskare:
Huvudförfattare: Imberg Katrina HS KK
Medförfattare: Dahl Ewa HS KK
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO2
Kapitel:

Amningsstrategi neonatalavdelning 17

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Avdelning 17 Neonatal Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-09 10:42:17
Granskare:
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Alström Marie NSVH VC NYHEM
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Amniocenteser - handläggning och svarsrutiner - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård och ungdomsmottagningar
Fastställd av: Karlsson Bengt K HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2014-09-02 07:47:02
Granskare:4983;#Odeback Anders HS KK
Huvudförfattare: Geertsen Jens-Christian HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Amniocentesremiss flöde - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-09 15:17:24
Granskare:
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Amniocentessvar - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-19 04:58:56
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Maria V HS KK
Medförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Amputationer i nedre extremiteten

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Axelsson Jan HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-08-23 07:52:16
Granskare:
Huvudförfattare: Djurhuus Bogi HS ORT
Medförfattare: Runesson Maria HS REH VBG
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS
Kapitel:

Anafylaktisk reaktion under anestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-24 08:16:41
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Anafylaktisk reaktion/svår allergisk reaktion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-08 08:55:54
Granskare:
Huvudförfattare: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Medförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Redaktör: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Kapitel:

Anafylaktiska reaktioner HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2017-12-27 14:30:45
Granskare:
Huvudförfattare: Geertsen Karin
Medförfattare: Thoru00e9n Björn ADH RTG VBG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Anafylaxi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-06 10:58:51
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Anafylaxi - HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-15 11:51:25
Granskare:
Huvudförfattare: Skog Renja HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Anafylaxi hos barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-08 08:52:15
Granskare:
Huvudförfattare: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Medförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Redaktör: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Kapitel:

Anafylaxi hos vuxna

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-31 04:36:30
Granskare:3042;#Gru00f6nberg Wedbu00e4ck Anna HS MED;#3042;#Gru00f6nberg Wedbu00e4ck Anna HS MED;#6733;#Grantson George HS MED
Huvudförfattare: Grantson George HS MED
Medförfattare: Grönberg Wedbäck Anna HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Anafylaxi SFFA

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-15 16:55:15
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Andningsskydd FFP2 eller FFP3 med och utan ventil

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-03 12:28:48
Granskare:
Huvudförfattare: Vessin Sevholt Carianne AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Andningsstörningar - specifika

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-10-15 06:53:07
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsstörningar - Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Område 4
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2014-05-20 09:40:42
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn < 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-19 06:53:34
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn > 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-05-16 08:55:31
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andra nyanlända - regler kring vård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-07-06 08:40:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Anemi och graviditet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-28 06:20:02
Granskare:342;#Johansson Ann D HS KK
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Anemi postpartum - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-08 14:33:58
Granskare:2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Pontu00e9n u00c5sa HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Anestesi vid robotassisterad prostatektomi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-05 11:38:37
Granskare:7436;#Mikalauskas Simas HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Mikalauskas Simas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Anestesiläkarbedömning förlossningen - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-11-22 13:17:40
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Maria V HS KK
Medförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO2
Kapitel:

Anestesirutin vid carcinoid Op-IVA HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-21 05:37:02
Granskare:1406;#Bartczak Arkadiusz HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bartczak Arkadiusz HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-22 13:25:29
Granskare:
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Medförfattare: Svensson Eva M HS KK;
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO2
Kapitel:

Anomalipatienter, Ort- kir planering av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus, Käkkirurgi, Ortodonti
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-10-10 12:59:23
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Ansökan om ersättning för varaktig vård

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-01-19 09:23:09
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare (egen), Falkenbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-05-18 03:28:12
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare (från anhörig), Falkenbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-05-18 03:28:24
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare, Halmstads + Hylte + Laholms kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-03 07:47:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare, Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-09-24 09:20:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare, Varbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-03 07:47:22
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Halmstads kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-03 07:47:29
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-05-18 03:28:08
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Falkenbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-06-25 12:10:28
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Varbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-01 06:43:44
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Antegrad pyelografi HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2017-12-28 09:07:15
Granskare:
Huvudförfattare: Dolfe Daniel ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Jansson Josefine ADH RTG HALLAND
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Antegrad pyelografi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2017-12-27 14:30:31
Granskare:
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG HALLAND
Redaktör: Arvidsson Sara ADH RTG VBG
Kapitel:

Antegrad pyelografi metodbeskrivning HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2017-12-27 14:31:02
Granskare:
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG HALLAND
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-06-18 11:28:57
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Antibiotika - spädning och administrering i samband med dialys

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-22 13:18:59
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Antibiotika mixtur för oralt bruk

Typ: Rutin
Gäller för: Avdelning 63 Barn och ungdom Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-01-21 15:49:11
Granskare:7392;#Andersson Eva B HS BARN
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotika- / svamp- / virus- behandling i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-04 13:51:22
Granskare:1560;#Andersson Dan HS BARN;#1560;#Andersson Dan HS BARN;#2031;#Kasemo Anna HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikabehandling vid gynekologiska infektioner samt postpartuminfektioner - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-12 16:57:59
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK;#4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Rydberg Christina HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antibiotikabehandling vid infektioner hos ortopedpatienter

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-30 13:54:04
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Antibiotikabehandling vid neonatal sepsis, nya rekommendationer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-06 13:58:17
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Antibiotikaguide för behandling av barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-09 16:59:45
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikaprofylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-30 13:54:28
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid gynekologisk kirurgi - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-26 10:41:58
Granskare:2725;#Fagher Ulla HS KK;#2725;#Fagher Ulla HS KK;#11692;#Beckmann Kai HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare: Fagher Ulla HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-12-10 07:55:21
Granskare:
Huvudförfattare: Rawshani Nina HS KIR
Medförfattare: Jansson Lagerkvist Petra HS KIR;
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid sectio - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-16 15:12:39
Granskare:4983;#Odeback Anders HS KK;#2894;#Malmstru00f6m Ola HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#2894;#Malmstru00f6m Ola HS KK;#4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Medförfattare: Odeback Anders HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antibiotikaprovokation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 16:28:23
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN
Huvudförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Medförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikareaktioner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 16:27:58
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikaval - behandlingsrekommendeatinoer (allmänpediatrik)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-01-11 20:18:30
Granskare:3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Antibiotikaval vid munhåleingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-27 09:18:52
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED;#220;#SPFARM5-FindwiseSPConn
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: SPFARM5-FindwiseSPConn
Kapitel:

Antiemetika vid cytostatikabehandling - KK Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2016-06-20 13:45:03
Granskare:2725;#Fagher Ulla HS KK
Huvudförfattare: Tsaknakis Vasiliki HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Antikoagulantia - Åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-16 11:19:30
Granskare:469;#Tutuianu Iuliu HS MED
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Antikoagulantia och akut ortopedisk kirurgi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-30 13:53:37
Granskare:
Huvudförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Antikoagulantia vid ögonoperation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-01 06:51:13
Granskare:2577;#von Hofsten Joanna HS u00d6GON;#2818;#Jemt Maria HS u00d6GON
Huvudförfattare: von Hofsten Joanna HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖGON
Kapitel:

Antikoagulantiabehandling Handläggning.

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-09-17 12:21:27
Granskare:1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#1044;#Lundahl Tom ADH KEM;#2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Abrahamsson Peter HS ODO
Medförfattare: Lundahl Tom ADH KEM
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Antikoagulantiabehandling vid röntgenundersökning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-10-30 06:31:48
Granskare:
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Antikonception-behandlingsrekommendation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Gynekologimottagningen Kungsbacka, Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Ungdomsmottagningen Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-09-24 10:01:00
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie HFS MVC VBG
Kapitel:

Användning av röntgenkontrastmedel på op avd HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad, Operation Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-12-13 07:23:19
Granskare:
Huvudförfattare: Geijer Bo ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Aili Elisabet ADH RTG HALLAND
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Appendicit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-12-10 07:57:05
Granskare:
Huvudförfattare: Rawshani Nina HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Arbets-EKG

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-24 15:08:34
Granskare:619;#Dragic Marinko HS MED
Huvudförfattare: Dragic Marinko HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Arbetsförmedlingen - Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Gröndal Anette RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2019-01-07 05:48:35
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Arbetsförmedlingens begäran om läkarutlåtande + följebrev avseende arbetssökande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2014-10-03 05:12:14
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Arbetstryck vid inhalation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 16:29:32
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Arkiv - avtal om omhändertagande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 11:33:54
Granskare:
Huvudförfattare: Lindström Ann-Cristin RK STAB
Medförfattare: Hammarsten Anders RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 104. Dokumenthantering

Arkiv - Kvitto levererade handlingar

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 11:39:15
Granskare:
Huvudförfattare: Lindström Ann-Cristin RK STAB
Medförfattare: Hammarsten Anders RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 104. Dokumenthantering

Arkiv - omhändertagande av arkiv

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 11:28:03
Granskare:
Huvudförfattare: Lindström Ann-Cristin RK STAB
Medförfattare: Hammarsten Anders RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 104. Dokumenthantering

Armflebografi HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2017-12-28 10:51:32
Granskare:
Huvudförfattare: Molnu00e1r Gu00e1bor F ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Jansson Josefine ADH RTG HALLAND
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Armflebografi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2017-12-27 14:31:47
Granskare:
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG HALLAND
Redaktör: Arvidsson Sara ADH RTG VBG
Kapitel:

Armfraktur - Föräldrainformation

Typ: Patientinformation
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-09 11:51:50
Granskare:
Huvudförfattare: Angelstedt Marie HS BARN
Medförfattare: Ahlnu00e9r Elin HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Artrografi med MR HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2017-12-27 14:31:59
Granskare:
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Warfvinge Magnus ADH RTG HALLAND
Redaktör: Arvidsson Sara ADH RTG VBG
Kapitel:

Artroskopi knä - Patientinformation Halmstad

Typ: Patientinformation
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Axelsson Jan HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2014-12-03 09:13:30
Granskare:
Huvudförfattare: Isaksson Fredrik HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Skoglund Annelie HS ORT
Kapitel:

Artärkateter HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-08 12:12:29
Granskare:7936;#Ederberg Sonny HS ANE
Huvudförfattare: Ederberg Sonny HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS
Kapitel:

Artärnål HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-02 05:03:45
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare: Dyrehag Lars-Erik HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Arytmi hos gravida

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-12-11 12:57:04
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

ASA-profylax till gravida

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-27 14:25:50
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Ascites vid leverinsufficiens

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-09 14:21:33
Granskare:
Huvudförfattare: Lindholm Fredrik HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Ascitesdränage - Checklista med HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-18 06:57:30
Granskare:11851;#Osmani Florent HS MED;#16337;#Mu00f6ller Frida U HS MED
Huvudförfattare: Möller Frida U HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Ascitespatient omvårdnad på avd - Checklista

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Infektionskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-02-15 13:11:54
Granskare:
Huvudförfattare: Bertilsson u00c5sa HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS MED
Kapitel:

Ascitestappning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-18 12:38:09
Granskare:2815;#Mo u00d6ystein HS MED;#2815;#Mo u00d6ystein HS MED;#567;#Holmin Joakim HS MED
Huvudförfattare: Holmin Joakim HS MED
Medförfattare: Mo Öystein HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Ascitestappning - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-07-10 14:44:16
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#4630;#Tsaknakis Vasiliki HS KK
Huvudförfattare: Tsaknakis Vasiliki HS KK
Medförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Ascitestappning HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2017-12-27 14:32:12
Granskare:
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG HALLAND
Redaktör: Arvidsson Sara ADH RTG VBG
Kapitel:

Asfyxi - algoritm

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-09 05:34:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Asfyxi, postnatalvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-09 05:31:24
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Asparaginase

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-12-13 09:49:02
Granskare:2068;#Ek Torben HS BARN;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN;#2068;#Ek Torben HS BARN;#1471;#Alexandersson Louise HS BARN
Huvudförfattare: Haag Annika HS BARN
Medförfattare: Ek Torben HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Aspiration främmande föremål- omhändertagande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-06-20 09:34:27
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Aspirationscurette för gynekologimottagningen - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-01-08 16:49:10
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Aspirationsprofylax vid obstetriska operationer HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-11 07:09:33
Granskare:2502;#Friborg Anna HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Friborg Anna HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Lisbeth HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Assisterad befruktning - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-26 16:57:44
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Astma - akut, svår hos vuxna - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-31 04:36:20
Granskare:3042;#Gru00f6nberg Wedbu00e4ck Anna HS MED;#3042;#Gru00f6nberg Wedbu00e4ck Anna HS MED;#6733;#Grantson George HS MED
Huvudförfattare: Grantson George HS MED
Medförfattare: Grönberg Wedbäck Anna HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Astma - Stadieindelning barn < / > 3 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 16:30:22
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Astma - underhållsbehandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-06 10:59:27
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

NeurologiaEEG (CFM) - tolkning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 06:11:53
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Hypoxisk-ischemisk encephalopati (HIE)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-28 07:46:08
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Kramper i nyföddhetsperioden hos fullgångna barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-27 17:25:51
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Neonatal abstinensscoring

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-31 13:10:17
Granskare:2031;#Kasemo Anna HS BARN;#2031;#Kasemo Anna HS BARN;#742;#Christensen Jens HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare: Kasemo Anna HS BARN;
Redaktör:
Kapitel:

Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda - vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2013-11-03 10:34:45
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

NIHSS- Hallands sjukhus Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-06-23 11:26:54
Granskare:725;#Thomasson Sommer Peter HS MED
Huvudförfattare: Thomasson Sommer Peter HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

NutritionHypoglykemi i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-07-01 11:45:48
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Hypoglykemi, neonatal - vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-19 13:10:07
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Kosttillägg till prematurer, nyfödda och spädbarn - sammanställning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-01 08:32:33
Granskare:4756;#Langvall Helena M HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Nutrition av nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-06-26 15:42:43
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Kru00fcger Susanne HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Skåne - Parenteral nutrition

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-20 14:03:34
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Total Parenteral Nutrition (TPN) och Partiell Parenteral Nutrition (PPN) till nyfödda under v 28

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-20 05:49:44
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Total Parenteral Nutrition (TPN) och Partiell Parenteral Nutrition (PPN) till nyfödda v 28+0 till 31+6 < 2000 g

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-20 05:49:52
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Total parenteral nutrition (TPN) till barn över 2500 g. Numeta G16E

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-14 10:49:19
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Total Parenteral Nutrition till barn under 2500 g. Numeta G13E

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-26 17:49:44
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Vaminolac i NAK

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomsmottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-08-08 05:57:02
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

ÖvrigtBB - Riktlinjer vid barnläkarrond

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-01 16:16:02
Granskare:
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

BB - Utskrivning av barn under jourtid

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-03-11 11:47:44
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Blåsljud hos nyfödd

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-09-20 14:22:16
Granskare:1017;#Harling Solweig HS BARN;#1017;#Harling Solweig HS BARN;#15498;#Al Kahwa Anas HS BARN
Huvudförfattare: Al Kahwa Anas HS BARN
Medförfattare: Harling Solweig HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Brännskador - Akut omhändertagande och bedömning av brännskada hos Barn och Vuxna

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus, Kirurgikliniken Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-11 03:05:37
Granskare:7276;#Romell Magnus HS;#7276;#Romell Magnus HS;#6159;#Ewert Maja HS ANE;#2310;#Axenborg Carl HS KIR;#2798;#Magyar Gu00f6ran HS ORT
Huvudförfattare: Manninge Lange Vibecke HS
Medförfattare: Romell Magnus HS
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Kapitel:

Centrala katetrar i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-03-13 13:32:59
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Andersson Ola RK Hu00c4LSO -OCH SJUKVu00c5RD FOU
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Downs syndrom - initialt omhändertagande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2013-08-20 15:50:25
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Dödfött eller perinatalt avlidet barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-03-11 11:56:22
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Förlossningar graviditetsveckor 22-28

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-04-01 11:09:10
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Handläggning av prematurer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-26 19:26:19
Granskare:377;#Kru00fcger Susanne HS BARN;#377;#Kru00fcger Susanne HS BARN
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Kru00fcger Susanne HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Hemgång från BB

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2019-05-17 11:46:12
Granskare:
Huvudförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Hotande förtidsbörd - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård Halland, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-26 11:49:01
Granskare:
Huvudförfattare: Malmström Ola HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Hydronefros, kongenital - antenatalt konstaterad urinvägsdilatation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-11-09 12:05:04
Granskare:
Huvudförfattare: Ohlin Graffner Karin HS BARN
Medförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Intagningsindikationer avd 17

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-08-08 11:56:12
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Kraniosynostos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-07 17:03:12
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Winkler Andreas HS BARN;
Redaktör:
Kapitel:

Mognadsbedömning av nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-27 13:02:34
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Nyföddhetssceening med PKU

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-27 05:35:43
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Pulsoxymetri (pox) hos nyfödda

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-21 12:04:02
Granskare:
Huvudförfattare: Hambert Mattias HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Pylorusstenos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-16 12:24:55
Granskare:
Huvudförfattare: Molnu00e1r Krisztina HS BARN
Medförfattare: Christensen Jens HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Riskgraviditeter som ej bör förlösas i Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-02-28 14:33:11
Granskare:
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Rollfördelning vid omhändertagande av barn på förlossningens barnsal

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-09 14:34:18
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Samvård BB / avd 17 - indikationer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-01-09 14:37:09
Granskare:742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Transport av nyfödda barnkardiologiska patienter till Lund

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-15 09:36:20
Granskare:
Huvudförfattare: Harling Solweig HS BARN
Medförfattare: Winkler Andreas HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Underburenhet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-24 19:00:09
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Uppföljningsschema neonatalmottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-07 13:48:59
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:
Om innehållet
Senast ändrad: