Direkt till innehållet

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten och de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt genom hela vårdkedjan. Vi strävar mot en likvärdig cancerrehabilitering vid Hallands sjukhus som överensstämmer med det nationella vårdprogrammet 2019.

Kontaktinformation

cancerrehabilitering@regionhalland.se

Samordnare för cancerrehabilitering Halland sjukhus

Weronika Bohman, psykolog
Stina Ivarsson, logoped
Elinore Börjesson, kurator
Agneta Ericson, arbetsterapeut
Magdalena Laffrenzen, dietist
Karolina Hagström, sjukgymnast

Om innehållet
Senast ändrad: