Direkt till innehållet

Kontaktuppgifter till koordinatorer

Kontaktuppgifter till koordinatorer för de olika standardvårdförloppen i Region Halland

Akut myeloisk leukemi, akuta leukemier

Halmstad:
Hematologkonsult, växelnr: 035-13 10 00, Fax: 035-13 15 55

Varberg: Fax: 0340-48 04 98

Bröstcancer

Halmstad:
Jenny Nolenstam, 035-13 46 35, Fax: 035-13 12 23

Varberg:
Mia Wallberg, 0340-48 19 41, Fax: 0340-844 37

Mammografi:

Annika Bengtsson, 035-13 13 27, Fax: 035-13 13 58

Buksarkom

Kristina Ottosson, 035-13 12 09, Fax: 035-13 11 74

Bukspottkörtel-, lever-, och gallblåsecancer

Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

HCC-Levercancer Halmstad:
Mandy Lutter, 035-13 16 77, Fax: 035-13 15 46

Cancer med okänd primärtumör (CUP)

Kristina Ottosson, 035-13 12 09, Fax: 035-13 11 74

Gynekologisk cancer (livmoderhals-, livmoderkropps-, äggstocks- och vulvacancer)

Kungsbacka:
Ros-Marie Haraldsson 0300-56 55 66, Annika Svensson, 0300-56 55 24, Fax till mottagningen: 0300-56 53 83

Halmstad:
Annalena Gannetoft, 035-13 42 32

Varberg:
Lotti Källman, 0340-48 10 70, Fax: 0340-67 92 58

Hjärntumörer

Halmstad:
Lotta Olsson, 035-13 16 56, Fax: 035-18 65 22
Varberg:
Malin Olsson, 0340-48 13 20, Fax: 0340-67 59 07

Hudmelanom

Hudmottagning Halmstad/Varberg:
Eva Holstner 035-13 10 51, fax: 035-13 42 55

Hallandskustens Hudmottagning Kungsbacka/Varberg:
Camilla Björlin 0300-711 45, fax:  0300-737 58

Hudmottagning Harald Salim: 035-18 67 17

Kirurgen Halmstad:
Jenny Davidsson 035-13 46 35, fax: 035-13 12 23

Kirurgen Varberg:
Helena Andersson 0340-48 18 68, fax: 0340-844 37

Huvud-/halscancer

Kungsbacka:
Anna Frödin Ståhl, 0300-56 54 60, Fax: 0300-56 53 01

Halmstad och Varberg:
Lena Rydberg, 035-14 77 70, Fax: 035-13 14 97

Lungcancer

Halmstad:
Åsa Robertsson, 035-13 19 98, Fax 035-13 15 65
Rebecca Hodel, 035-13 19 98, Fax 035-13 15 65
Margareta Pettersson, 035-13 15 70, Fax 035-13 15 65

Lymfom, KLL och myelom

Halmstad:
Helén Nilsson-Pålsson, 035-131177, Fax: 035-13 15 55

Varberg:
Eva-Lisa Larsson 0340-48 16 90
Marianne Berntsson 0340-48 16 90

Matstrups-/magsäckscancer

Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-84437

Neuroendokrina buktumörer inkl. binjurecancer

Kristina Ottosson, 035-13 12 09, Fax: 035-13 11 74

Skelett- och mjukdelssarkom

Halmstad:
Marie Sandberg-Efvergren, 035-13 12 82
Josefin Svensson, 035-13 13 86, Fax: 035-131226

Varberg:
Lilian Netterberg, 0340-48 15 51, Fax: 0340-48 18 36

Sköldkörtelcancer

Halmstad:
Ulrika Holgerson 035-13 12 12, Fax: 035-13 12 23

Varberg:
Ann- Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

Tjock- och ändtarmscancer, analcancer

Kungsbacka:
Charlotta Jensäter, 0300-56 55 57, 0300-56 54 23, Fax: 0300-56 54 15

Halmstad:
Helena Larsson, 035-14 77 46, Fax: 035-13 12 23

Varberg:
Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

Urologisk cancer, urotelial, prostata, testikel, penis och njure

Kungsbacka:
Anna Handin 0300-56 55 59, Fax: 0300-56 54 15

Halmstad:
Carina Hansson 035-17 28 48
Ann-Christin Lundqvist 035-13 12 99, Fax: 035-13 49 43

Prostata och urinblåsa Varberg:
Lena Appelin 0340-66 27 79, Fax: 0340-844 37

Testikel, penis och njure Varberg:
Barbro Tilling 0340-48 10 50

Klinisk patologi och cytologi

Eleonora Bruhn 035-14 78 15

Röntgen

Kungsbacka: 0300- 56 54 27

Halmstad: 035-13 13 09

Varberg: 0340-48 12 49

Om innehållet
Senast ändrad: