Direkt till innehållet

2020-04-03 Restsituation Insulin Lispro Sanofi

På grund av en kraftigt ökad efterfrågan (hamstring) under mars månad har Sanofi förvarnat om en kortare restsituation för Insulin Lispro Sanofi under de två sista veckorna i april. Observera att detta enbart beror på ökad efterfrågan och inte produktions- eller leveransproblem. Än så länge har apoteken meddelat att de har relativt goda lager av Insulin Lispro Sanofi för att kunna hantera denna kortvariga restsituation. Läs mer i nyheten från Läkemedelsverket.
Från och med i år är Insulin Lispro Sanofi förstahandsrekommendationen för direktverkande måltidsinsulin på grund av fördelaktigast prisbild enligt Terapigrupp Diabetes. Skulle en längre bristsituation uppstå har dock övriga tillverkare meddelat att det finns en god tillgång för deras motsvarande produkter.

Berörda förpackningar:
Insulin Lispro Sanofi injektionspenna (varunummer 058290)
Insulin Lispro Sanofi cylinderampull (varunummer 117084)

Läkemedelskommittén Halland 2020-04-03
Kontakt: lakemedelskommitten@regionhalland.se

Publicerad: 2020-04-09

Senast ändrad: