Direkt till innehållet

Covid-19: aktuellt 5 augusti

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Smittläget

I Halland håller trenden med ökande antal fall av covid-19 i sig.
Antalet nya fall av covid-19 i Halland fortsätter att öka även denna vecka även om ökningstakten är något lägre än förra veckan. Ökningen är oroande och en tydlig signal om att vi måste fortsätta göra det vi kan för att hålla smittan nere. Åldersmässigt är det fortsatt unga vuxna som dominerar, och vi ser även en hel del smitta bland ungdomar i övre tonåren. Många av fallen kan kopplas till sociala sammankomster såsom fester och middagar samt utlandsresor.

Uppmaning till frikostig screening för covid-19 för vårdpersonal efter semester

Semesterfirande både i Sverige och utomlands är förknippat med ökad risk för covid-19-smitta. Samtidigt ses ökande smitta på semesterorter runt om i Europa och ökande smittspridning i Halland. Därför rekommenderar nu Vårdhygien och Smittskydd Halland frikostig screeningprovtagning av personal inom vård och omsorg i samband med återgång i arbete efter semesterledighet.

Ett screeningprov rekommenderas för den som vistats i någon slags riskmiljö (dvs trängsel, sociala sammankomster) vid något tillfälle under de senaste 2 veckorna, och i så fall

  • oavsett vaccinationsstatus
  • oavsett om semestern skett utomlands eller i Sverige
  • Obs! screening gäller endast symtomfri personal!

Screeningen är frivillig och bör ske i direkt anslutning till första arbetspasset efter semestern (senast inom 2-3 dygn). Personalen får arbeta i väntan på provsvaret. Den som inte på något sätt varit i trängsel eller på sociala sammankomster kan avstå screening.

För screeningen rekommenderas antigentester som beställs till verksamheten på vanligt sätt. Om antigentest inte finns tillgängligt kan PCR-test användas.

Provtagningen ska ske på enklast möjliga vis för att inte lägga hinder i vägen för provtagning. Initiativ till screeningprovtagningen kan tas i den egna verksamheten (både av den enskilde medarbetaren och arbetsledare/verksamhetsansvarig) då man bedömer att skäl finns. Fynd av positiva provsvar omfattas av Smittskyddslagen, ska bedömas av läkare och hanteras enligt ordinarie rutiner.

Denna rekommendation är en tillfällig komplettering till gällande riktlinjer avseende antigentestanvändning, provtagning och smittspårning i Region Halland. Observera att övriga riktlinjer om provtagning vid utbrott, smittspårning och symtom inom vården fortfarande gäller och att provtagningsindikationer i övrigt är oförändrade.

Statistik

Nu är 80 % av alla bosatta i Halland över 18 år vaccinerade med minst en dos.
39 % av de som är födda 2004 och 29 % av födda 2005 har bokat vaccinationstid.

Du kan ta del av statistik på Region Hallands webbplats: https://www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/information-om-det-nya-coronaviruset/laget-i-halland-covid-19/

Dosintervall och ombokning dos 2

Dosintervall

Från vecka 32 kommer dosintervallet för mRNA vaccin (Pfizers Comirnaty och Modernas Spikevax) att vara 4 veckor. De som får dos 1 från och med måndag 9/8 ska alltså bokas in för dos 2 med 4 veckors intervallet. De invånare som vaccinerats till och med vecka 31 behåller sitt 7 veckors intervall och redan inbokade tid för dos 2.

Ombokning dos 2

Från och med vecka 33 erbjuder Region Halland möjligheten, i mån av lediga tider, att boka om till fyraveckorsintervallet mellan dos 1 och dos 2. Ombokning kommer då att kunna göras både digitalt eller via vaccinationsbokningen på telefon. Under vecka 32 kommer det inte finnas möjlighet för invånaren att själv boka om sin dos 2 tid till en tidigare tid varken digitalt eller via vaccinationsbokningen, detta beror på begränsade vaccinleveranser till regionen.

Publicerad: 2021-08-05

Senast ändrad: