Direkt till innehållet

Absolut GFR, ny analys

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk kemi 190603

Förändring under vecka 24 2019

Absolut GFR – ny analys

Vid beställning av denna analys på patienter ≥18 år skattas absolut GFR baserat på Kreatinin- och Cystatin C-koncentration. Kännedom om absolut GFR kan vara viktigt vid dosering av läkemedel som utsöndras via njurarna. Se även tilläggsinformation om ”Beräkning av absolut GFR”.

VAS-provkod: GFRABS. Lägg beställningen på ett eget provtillfälle, inte tillsammans med andra analyser.

Remiss: Klinisk Kemi 1, kommentarsfält, etikett för rutinanalyser (slutsiffra 1)

Provtagning: PST-rör 3 mL, mintgrön propp

Analyserande labb: Halmstad

Pris: 0 kr. Ingående analyser, Kreatinin och Cystatin C, debiteras separat (6 kr + 29 kr)

Analysfrekvens: Vardagar

Cystatin C – rörbyte

I samband med införandet av Absolut GFR byts provtagningsröret för Cystatin C till PST-rör 3 mL, mintgrön propp. Provtagningsanvisningarna för analysen är i övrigt oförändrade.

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2019-06-03

Senast ändrad: