Direkt till innehållet

Adalat 10 mg avregistreras

Adalat (Nifedipin) 10 mg kommer att avregistreras i Sverige den 1 oktober 2020 på läkemedelsföretagets begäran. Även om avregistreringsdatumet ligger ett tag fram i tiden kan det vara lämpligt att redan nu börja fundera på behandlingsalternativ. Troligen kan läkemedlet försvinna från marknaden tidigare än vid avregistreringsdatumet, eftersom marknadsföringen av Adalat upphör den 1 juni 2020.

Adalat tillhör läkemedelsgruppen kalciumblockerare. Läkemedlet används idag främst för behandling av hypertoni hos gravida och för lindring av Raynauds fenomen.

För patienter med Raynauds fenomen kan det vara svårt att hitta ett lämpligt behandlingsalternativ. Hos några patienter kan det vara värt att prova annan kalciumblockerare, förslagsvis amlodipin. Även behandling med kräm innehållande nitroglycerin (vid behov inför köldexponering) nämns som ett alternativ. Vid svåra fall av Raynauds fenomen, främst i specialistvården, kan det bli aktuellt med förskrivning av licenspreparat. Bland annat finns Nifedipin AL 10 mg som tillverkas av Aluid Pharma från Tyskland. Observera dock att detta är mjuka kapslar.

På sidan Stöd för att identifiera aktuella patienter finns instruktioner för att identifiering av patienter med pågående Adalatbehandling.

(Depotberedningen av nifedipin, Adalat Oros, är endast subventionerad vid behandling av hypertoni under graviditet. Det har dessutom varit brist på Adalat Oros i några år och restsituationen beräknas kvarstå åtminstone ett år framåt.)

Adalat tablett 20 mg som parallellimporteras via Ebb Medical finns fortsatt tillgänglig. Observera dock att tabletten ska sväljas hel och inte krossas eller delas.

Läkemedelskommittén Halland 2020-05-13

Publicerad: 2020-05-15

Senast ändrad: