Direkt till innehållet

Aktuellt om vaccinering mot covid-19

Denna veckan har vi vaccinerat: 3 400 doser och totalt i och med vecka 4 har 10 700 fått doser. Enligt planeringen kommer vi nästa vecka 5, att vaccinera: 4 600 doser.

Beskeden om kommande vaccinleveranser har varierat under veckan. Idag förväntas Astra Zenecas vaccin godkännas och inom kort ges besked om leveransförmåga för fortsatt planering. Det står klart att vi får färre doser, vilket kommer att påverka planeringen. Mer information om hur planeringen förändras kommer inom kort.

Viktigt att registrera givna doser i mitt vaccin
Enligt det som presenteras har 6800 doser givits i Halland till och med den 22 januari. I förhållande till riket har vi vaccinerat flest av våra äldsta invånare som ingår i fas 1.
Statistiken baseras på inregistrerade doser, vilket skiljer sig från de 7774 doser som i praktiken är givna. Vi vill betona vikten av att alla som vaccinerar är noga med att registrera och signera på korrekt sätt i direkt samband med vaccineringen, så att statistiken på Folkhälsomyndighetens webbplats ger en rättvisande bild.

Vaccination för privata vårdgivare som har avtal med Region Halland
Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare ingår i fas 2, dvs samma fas som alla 70+ och vuxna som får insatser enligt LSS eller har beslut om assistansersättning. Eftersom tillgången till vaccin enligt nuvarande prognoser kommer vara begränsad kommer inte alla i fas 2 kunna bli vaccinerade samtidigt. De som kommer vara först ut är enligt plan de äldsta inom gruppen 70+. Även vårdnära personal verksamma i Halland hos privata vårdgivare med avtal med Region Halland ingår i fas 2. Denna grupp kommer att hänvisas till vårdcentralerna för vaccination. Man bokar in sin tid via 1177.se/Halland. Information om när det är möjligt att börja boka tider hittas på regionhalland.se, vårdgivarwebben samt 1177.se/Halland

Fortsatta diskussioner om lokaler i fas 4
I onsdags beskrev vi att det är klart med kompletterande lokal för vaccination i fas fyra i Kungsbacka, där Tingbergshallen kommer att användas. De kompletterande lokaler som kommer att behövas även i Varberg, Falkenberg och Halmstad kommer att vara valbara för bokning tillsammans med respektive kommuns vårdcentraler. I Falkenberg diskuteras nu om lokalen där stadsbiblioteket låg kan bli aktuell som kompletterande lokal. Motsvarande diskussion pågår också vad gäller Varberg Arena för Varbergs del respektive Halmstad Arena för Halmstads del.

Allergi och vaccination mot covid-19

För de hittills godkände vaccinerna rekommenderas 15 minuters observation efter vaccination för alla vaccinerade. För bedömning och rutiner vid vaccination mot covid-19 hänvisas till handläggning enligt Riktlinje från Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA. Ur handläggningen framgår i vilka fall patienten bedöms kunna vaccineras på vårdcentralen och i vilka fall vaccination endast bör utföras på sjukhus. I de fall vaccinationen måste utföras på sjukhus pga allergi ska remiss skickas till allergimottagningen på sjukhuset i Varberg eller Halmstad.

Bokning av vaccinationstid – via telefon
På måndag öppnar möjligheten att ringa och få hjälp med bokning av tid för vaccination mot covid-19. Tjänsten syftar framför allt till att hjälpa personer som inte kan boka vaccinationstid digitalt på 1177.se/Halland, vilket man uppmanas till att göra i första hand. De som nu har möjlighet att nyttja tjänsten är personer som ingår i fas 1, det är:

  • personer som har hemtjänst
  • personer som bor tillsammans med personer som har hemtjänst eller hemsjukvård.

Servicen är öppen vardagar mellan kl. 8-17 och telefonnumret är 010-476 19 35

Fria sjukresor även för personer med personlig assistans enligt SFB

Nu erbjuds även personer med personlig assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken) fria sjukresor till och från vårdcentralen i samband med vaccination mot covid-19. Bakgrunden till Region Hallands beslut kring fria sjukresor är att man vill underlätta för dem som har svårt att ta sig till en vårdcentral och ingen ska behöva avstå vaccineringen av ekonomiska skäl. Vaccinationen mot covid-19 är kostnadsfri. De som erbjuds kostnadsfri sjukresa i samband med vaccination är  personer med hemtjänst (ej inskrivna i hemsjukvård), LSS-insatser (exkl. personer i LSS-boende) samt med personlig assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken).

Publicerad: 2021-01-29

Senast ändrad: