Direkt till innehållet

Alla med symtom på covid-19 ska erbjudas provtagning

Regeringen och Folkhälsomyndigheten kom i förra veckan med en ny inriktning för provtagning av hela befolkningen. Inriktningen är en bred provtagning av personer som visar symtom på covid-19. Folkhälsomyndighetens tidigare prioriteringsgrupper är inte längre aktuella.

I Halland kommer provtagningen preliminärt att starta under vecka 25. Provet kommer att visa om man har en pågående covid-19-infektion, till skillnad från ett antikroppstest (serologiskt test) som visar om man har haft covid-19. Region Halland arbetar för att även kunna erbjuda antikroppstester.

Medarbetare och övriga invånare över 18 år kommer att erbjudas en och samma struktur för provtagning. Den bygger på att man tar provet på sig själv och lämnar in vid särskilda bussar. Bussarna kommer från en extern aktör som även sköter bemanningen av dem.

När det gäller patienter som söker vård med symtom på covid-19 erbjuds provtagning och omhändertagande inom den ordinarie vården som tidigare, men med skillnaden att provtagningen inom öppenvården ska vara mer generös.

Så går det till

Boka tid och plats

Det är viktigt att provet tas tidigt, men tidigast efter ett dygns sjukdom. Du som är över 18 år och har insjuknat med symtom på covid-19, men inte är i behov av vård, kommer att kunna logga in på 1177.se för att boka tid och plats där provtagningen ska utföras. Platser för provtagning kommer att finnas i varje kommun. Den som inte har möjlighet att logga in på 1177.se kommer att kunna ringa för tidsbokning.

Självprovtagning

Du tar provet på dig själv och lämnar in det. Du får tydliga instruktioner om hur det går till på plats. Besked om provsvar och förhållningsregler kommer via 1177. Om provsvaret visar att du har en pågående covid-19-infektion har du också möjlighet att boka en telefontid för mer information.

Om du behöver vård

Om du är i behov av vård ska du söka vård som vanligt.

Ny rutin för personalprovtagning

Pandemimottagningen Halland kommer fortfarande vara ansvarig enhet, men den regionala rutinen för provtagning av personal kommer att uppdateras.

Förtydligande kring vad som gäller avseende smittspårning arbetas fram under veckan.

Mer information kommer i samband med att självprovtagningen startar.

Publicerad: 2020-06-09

Senast ändrad: