Direkt till innehållet

Alla vuxna med symtom på covid-19 kan nu boka provtagning

Från och med i morgon (17 juni) är det möjligt för alla vuxna personer som har symtom på covid-19, men inte är i behov av vård, att provta sig. Provet visar om man har en pågående covid-19-infektion och man tar det på sig själv.

En ny rutin för provtagning ersätter den tidigare: Covid-19 provtagning i Region Halland

Provtagningen går till på samma sätt för medarbetare som för övriga invånare. Man tar provet på sig själv vid särskilda provtagningsbussar. Bussarna kommer från en extern aktör som även sköter bemanningen av dem.

Vem får boka tid för provtagning?

För att ta provet för covid-19 ska du:

  • Vara över 18 år
  • Ha nytillkomna symtom på covid-19
  • Haft symtom i minst 24 timmar
  • Kunna ta provet på sig själv – i näsa och svalg med provtagningspinne
  • Inte tagit prov de senaste 6 månaderna som visat på en pågående covid-19-infektion

Även turister från andra delar av Sverige kan boka tid via 1177.se för provtagning i Halland.

Barn som är under 18 år och har symtom på covid-19 provtas i den ordinarie vården, efter medicinsk indikation.

När det gäller patienter som söker vård med symtom på covid-19 erbjuds provtagning och omhändertagande inom den ordinarie vården som tidigare, men med skillnaden att provtagningen inom öppenvården ska vara mer generös.

Så går det till

Man loggar in på 1177.se för att boka tid och plats för provtagning. Efter inloggning: Välj Alla övriga tjänster och sedan Halland: Självprovtagning covid-19. Den som arbetar inom kommunal vård och omsorg eller regional hälso- och sjukvård ska välja det alternativet i bokningen.

Provtagningsbussar finns uppställda i varje kommun och vid bokningen får man reda på vilken buss man ska till.

Den som inte har möjlighet att logga in på 1177.se ska ringa Pandemimottagningen på tfn 010-47 619 13 för tidsbokning och provtagning.

  • Vid provtagningsbussen får man ett provtagningspaket och tar provet på sig själv. Provet ska tas på tre olika sätt: I näsa och svalg med provtagningspinne och genom att lämna salivprov. Man får tydliga instruktioner. Provet lämnar man sedan till provtagningsbussen.
  • Det finns också möjlighet att få ett provtagningspaket hemlevererat och ta provet på sig själv i hemmet. Denna möjlighet är begränsad.
  • Man kan också skicka ett ombud för att hämta och sedan lämna provtagningspaketet.

Besked om provsvar

Inom två dagar får man sitt provsvar via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

  • Invånare som får besked om att man har en pågående covid-19-infektion får en länk till smittskyddsbladet med förhållningsregler och ett valfritt erbjudande om telefonkontakt med en sjuksköterska på Pandemimottagningen.
  • Medarbetare inom kommunal vård och omsorg eller regional hälso- och sjukvård som får besked om pågående covid-19-infektion ska boka telefonkontakt med sjuksköterska, för att säkerställa smittspårning.

Smittspårningen inom Region Halland kommer inom kort att beskrivas i separat rutin.

Personalprovtagning i den egna verksamheten

I undantagsfall kan regionens vårdverksamheter utföra provtagning på sin egen personal, se rutinen.

Serologisk provtagning

Serologisk provtagning (antikroppstest) ska så snart som möjligt erbjudas brett till invånare i Halland. Arbetssätt och förutsättningar är ännu inte klart.

Läs mer om självprovtagning covid-19 på 1177.se

Publicerad: 2020-06-16

Senast ändrad: