Direkt till innehållet

Analys av antikroppar mot Helicobacter pylori läggs ner

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-02-05

Den kliniska indikationen för serologisk analys av antikroppar mot Helicobacter pylori är svag. Påvisning av antikroppar ger ytterst lite information om vare sig aktualitet av infektionen eller om eventuell behandlingsindikation och måste ändå kompletteras med metoder för direktpåvisning av Helicobacter pylori.
Analysen har därför utgått ur sortimentet och går därmed inte att beställa längre hos Klinisk mikrobiologi i Halland.

Antigenpåvisning i faeces och/eller DNA-påvisning på biopsimaterial från magsäck eller tolvfingertarm rekommenderas för diagnostik av Helicobacter pylori-infektion.
Om ändå analys av antikroppar mot Helicobacter pylori önskas, kan provet vidarebefordras till Klinisk mikrobiologi i Göteborg.

Publicerad: 2021-02-05

Senast ändrad: