Direkt till innehållet

Ändrade regler för sent om- och avbokade samt uteblivna besök i vården från 1 maj

Regionfullmäktige har i Mål och budget 2023 beslutat om nya regler för såväl uteblivna som sent om- och avbokade vårdbesök. Beslutet skulle börja gälla från årsskiftet, men införandet har flyttats fram till 1 maj 2023. 

Bakgrunden till beslutet är att använda vårdens resurser effektivt och i möjligaste mån kunna erbjuda tomma tider till väntande patienter. Det tidigare regelverket har varit otydligt och tillämpats olika, därför ansågs det finnas behov av ett politiskt beslut och en ökad tydlighet. Från den 1 maj måste besök i vården avbokas eller ombokas minst 24 timmar i förväg. Den som avbokar eller ombokar sent kommer, enligt samma regler som idag, få en faktura på patientavgiften. Det gäller också för barn, de över 85 år och de som har frikort. Den som inte avbokar alls och inte kommer till sitt bokade besök får betala dubbel avgift. Detta kan som mest bli 600 kronor i de fall man uteblir från operation eller bokad tid till läkare inom specialistvården. Reglerna gäller för hela vårdkedjan, med några undantag som exempelvis BVC, ungdomsmottagning och besök för gravida i Kvinnohälsovården.

Arbete är påbörjat för att säkerställa att patienter digitalt ska kunna avboka och omboka sin tid dygnet runt inom all vård, få sms-påminnelse inför sitt besök samt få information i kallelser och i våra olika informationskanaler. Information kommer om hur verksamheterna ska arbeta enligt det nya regelverket. Verksamheter behöver inte beställa uppdatering av kallelser utan detta kommer att genomföras regionalt.

Publicerad: 2022-12-02

Senast ändrad: