Direkt till innehållet

Ändrat provtagningsrör för celler och kristaller i ledvätska

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 210224

Förändring fr.o.m. 3 mars 2021

From den 3 mars ska ledvätska för analys av celler och kristaller tas i 3 mL EDTA-rör (lila propp). Detta möjliggör för laboratoriepersonalen att räkna cellerna maskinellt och därmed även att differentiera mellan mononukleära och polynukleära leukocyter.

I de fall provet behöver bedömas i mikroskop (exempelvis ifall det är mycket visköst) kan dock endast svar på total-leukocyter rapporteras. Prov för ledv-glukos och ledv-laktat ska även fortsättningsvis tas i NaF-rör (grå kork). Anledningen är att detta rör innehåller fluorid (glykolyshämmare) som förhindrar att glukos sjunker och laktat stiger mellan provtagning och analys. Således kommer det att krävas två olika provtagningsrör ifall man vill ha svar på samtliga fyra ledvätskeanalyser.

 

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2021-02-24

Senast ändrad: