Direkt till innehållet

Antigentester (snabbtester) – så ska de användas

Mot bakgrund av den nationella strategin och utifrån en samlad bedömning har Region Halland beslutat att antigentestning ska användas på nedan beskrivet sätt, vilket också beskrivs i sin helhet i Antigentestning, riktlinje.

Screening personal vid utbrott på enhet
Se rutin Corona, covid-19 – Antigentest, för personal i utbrottssituation. Inom kort kommer även en rutin för screening av personal i kommunal vård- och omsorg i utbrottssituation.

  • Screening vid inläggning (inkl viss dagvård) av patienter utan misstanke covid-19 som inte kvalificeras för PCR-provtagning

Se rutin Corona, covid-19 – provtagning vid inläggning inklusive dagvårdspatienter

  • Vid misstänkt smitta på Särskilt boende (SÄBO) för att snabbt avgränsa smitta

Se rutin Användning av antigentest vid misstänkt fall av covid-19 i kommunal hälso- och sjukvård

  • Som back-up/reserv-rutin i händelse av brist på PCR-kapacitet eller tekniskt PCR-analyshaveri

Se rutin Corona, covid-19 – Antigentest, reservrutin vid brist på PCR-provtagning

Staten ersätter regionen med 300 kr/prov för varje utfört prov som tas på ovan indikationer. Ersättningen fördelas på remitterande enhet (100 kr), provtagande enhet (100 kr), samt kostnader för provtagningskit (ca 80 kr/st) och logistik (20 kr/prov).

OBS! Förändrat sätt att dokumentera antigentest
Provet ska läggas in i VAS som ett patientnära prov, POCT-prov med analyskod \COAG. Alla patientprover läggs upp på respektive klinik. Alla personalprover i Region Halland läggs upp på Pandemimottagningen med remitterande läkare PANLÄK. Kommunernas prover läggs upp på ansvarig vårdvalsenhet.

I nuläget rekommenderas inte screening av symtomfria personer som inte ingår i ett utbrott av covid-19. Det kan dock bli aktuellt som del i smittspårning om det initieras av Smittspårningsenheten, Vårdhygien Halland eller Smittskydd Halland.

Publicerad: 2021-03-15

Senast ändrad: