Direkt till innehållet

Antikroppstestning – startar med prioriterade personalgrupper inom vård och omsorg i Halland

Region Halland utökar nu antikroppstestningen för att erbjuda provtagning till prioriterade grupper bland vård- och omsorgspersonal i Halland. Införandet sker successivt.

Inom hälso- sjukvården i Region Halland har antikroppstestningen redan påbörjats. Provtagningen utförs inom egen verksamhet av egen personal. Medarbetaren kan efter två dygn logga in på 1177.se och läsa sitt provsvar i journalen. Inom kort kommer antikroppstestningen påbörjas även för prioriterade personalgrupper inom kommunal vård och omsorg.

Region Halland har under ledning av Smittskydd Halland tagit fram information om antikroppstestning i Halland, praktiskt tillvägagångssätt samt förklaringar och förhållningssätt kring negativt och positivt provsvar.

Läs mer under Provtagning och Antikroppstest

Publicerad: 2020-07-13

Senast ändrad: