Direkt till innehållet

Använd alltid SITHS-kort vid inloggning i MittVaccin

SITHS e-legitimation används för identifiering av personer och uppfyller nationella krav på hög säkerhet vid inloggning och åtkomst till information. Det kan gälla vårdenhetens journalsystem, Pascal, NPÖ och numera även MittVaccin.

Anledningen till att SITHS-kortsinloggning ska användas som inloggning i första hand är förutom den höga säkerheten även att SITHS-kortet ändå behövs som tjänste-legitimation, för att kunna identifiera sig som anställd i Region Halland eller annan vårdgivare med vårdavtal/uppdrag med Region Halland men även för att undvika användning av privat bank-id i tjänsten.

Inloggning med SITHS-kort ska alltid väljas i första hand. I undantagsfall, för personal utan SITHS-kort och i de fall där det inte är tekniskt möjligt, är inloggning med BankID ett andrahandsalternativ. Om BankID behöver användas ska övergång till inloggning med SITHS-kort göras så snart det är möjligt.

 

Publicerad: 2021-03-09

Senast ändrad: