Direkt till innehållet

Användning av antigentester för påvisning av covid-19

Antigentester finns nu tillgängliga för verksamheter i kommunal hälso- och sjukvård i Halland. Antigentester (s.k. snabbtester) kan användas som tillägg till PCR-tester vid symtomgivande covid-19 samt vid smittspårning. Testet kan göras klart hos patienten och svar erhålls inom 15-30 min. Särskilt i kommunal hälso- och sjukvård är det värdefullt med tidig diagnos för att snabbt kunna sätta in smittskyddsåtgärder vid positivt test. Ett negativt svar är inte lika säkert och då måste svar på PCR-test inväntas innan misstanke om covid-19 kan avskrivas.

I dagsläget har inte alla verksamheter möjlighet att införa den nya metoden som rutin då vi står inför storhelger. För dem som kan använda dem finns en vägledning i Användning av antigentest vid misstänkt fall av covid-19 i kommunal hälso- och sjukvård. I vägledningen finns också en provtagningsanvisning, bilaga 2. Test-kit finns tillgängliga för beställning via RGS Logistik.  I rutinen Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg finns som tidigare övergripande information.

Publicerad: 2020-12-23

Senast ändrad: