Direkt till innehållet

Användning av visir – beställning av nya

Information från Region Halland/Smittskydd Halland (8/7)

På grund av en formalitet kring klassning av visir kommer de befintliga visir som används inom vård- och omsorgsverksamheterna i Halland att ersättas. Det gäller alltså både inom kommunal vård- och omsorg, i regionens hälso- och sjukvård och några privata vårdgivare. Anledningen är att de befintliga visiren inte (ännu) är formellt godkända av Arbetsmiljöverket (AMV) för användning i arbetet med patienter med covid-19.

När det gäller funktion och säkerhet är de befintliga och nya visiren helt likvärdiga. De befintliga är CE-märkta men inte specifikt godkända för användning i arbete med covid-19. Detta har framkommit genom ny information vi fått från AMV.

De nya visiren är godkända av AMV för användning i arbete med covid-19 – men inte CE-märkta.

Eftersom vi strikt vill följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer finns nu de nya visiren som är godkända för arbete med covid-19, att beställa från Logistikservice. De nya visiren är avsedda för flergångsanvändning och ska rengöras enligt gällande rutiner. Detta berör verksamheter inom regionens hälso- och sjukvård, kommunernas vård- och omsorg och några privata vårdgivare. De berörda verksamheterna som ska göra nya beställningar får särskild information om detta.

Vid beställning i webbsesam får beställaren mer specifik information om vad som ska beställas. Alla visir som beställs nu är rätt klassade.

I en del fall är visiren redan utbytta och vi räknar med att de nya visiren kommer att skickas ut från idag och fram till fredag.

Uppdaterad rutin – Användning, rengöring och desinfektion av visir för flergångsbruk finns här: https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2020/05/anva%CC%88ndning-och-rengo%CC%88ring-av-visir.pdf

Publicerad: 2020-07-09

Senast ändrad: