Direkt till innehållet

Användningen av AstraZenecas vaccin mot covid-19 återupptas för personer 65 år och äldre 

Folkhälsomyndigheten har igår beslutet att användningen av AstraZenecas vaccin nu återupptas för att skydda personer som är 65 år och äldre, födda 1956 och tidigare mot covid-19. För personer yngre än 65 år är det fortsatt paus. Det är också fortsatt paus för de personer yngre 65 år som fått en första dos med Astra Zenecas vaccin.

Sedan 16 mars har användningen av AstraZenecas vaccin mot covid-19 i Sverige varit pausad på grund av rapporter och utredning av misstänkta allvarliga biverkningar (blödningar i kombination med ovanliga blodproppar) efter vaccination. Utredningen som gjorts har visat att de misstänkta allvarliga biverkningar som beskrivits (blödningar i kombination med ovanliga blodproppar) uteslutande drabbat yngre individer, majoriteten av fallen är personer under 55 år. De sällsynta biverkningarna har inte setts hos personer som är 65 år och äldre och därför bedöms risken för denna typ av reaktioner vara mycket låg i den åldersgruppen. EMA fortsätter att utreda det fåtal fallrapporter om blodproppar i kombination med blödningar som har setts hos några få yngre personer (under 65 år).

Beslutet från Folkhälsomyndigheten att återuppta vaccinationerna med Astra Zeneca för de som är 65 år och äldre är grundat på den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utlåtande och efter avstämningar med experter i både Sverige och andra länder. I Europa har Astra Zenecas vaccin getts i över 20 miljoner doser. Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig covid-19 och har visat god effekt mot svår sjukdom i alla åldersgrupper. Detsamma gäller övriga vacciner som har godkänts för användning. Eftersom personer 65 år och äldre har högre risk för svår sjukdom är en skyndsam vaccination i denna grupp mycket viktig där användningen av Astra Zenecas vaccin har stor nytta kopplat till den höga smittspridningen i Sverige.

Det är fortsatt paus för de personer under 65 år även för de som fått en första dos med Astra Zenecas vaccin i väntan på vidare utredning.

Vad beskedet innebär i Halland

Bokningen för vaccination mot covid-19 kommer att öppna på måndag i nästa vecka. För att göra det lättare att komma fram när många bokarsamtidigt öppnar bokningen stegvis:

  • Från måndag 29 mars är det möjligt för de som är födda 1942 eller tidigare att boka tid för vaccination mot covid-19
  • På torsdag 1 april kan sedan de som är födda 1944 och tidigare börja boka.
  • För födda mellan 1945-1951 återkommer vi med startdatum för bokningen.

Att Astra Zenecas vaccin nu kan användas för vaccination av de som är 65 år och äldre innebär att det finns mer vaccin att tillgå och att fler tider kan läggas ut för bokning. Vaccinationstakten kan på så vis öka för de äldre som löper störst risk för allvarlig sjukdom och för övriga aktuella grupper i fas två.

Vaccinationen av personal är fortsatt pausad.

Publicerad: 2021-03-26

Senast ändrad: