Direkt till innehållet

Arbetssättet enligt ”sommarspåret” inom Trygg och effektiv utskrivning fortsätter

Det så kallade ”sommarspåret” som startade den 1 juli 2019 gäller tills nya rutiner och arbetssätt beslutats och implementerats utifrån fortsatt utveckling av processen för Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård.

Benämningen ”sommarspåret” togs utifrån att detta arbetssätt startade mitt i sommaren. ”Sommarspåret” innebär en förenklad utskrivningsprocess för utvalda patientgrupper som tidigare planerades med stöd av SIP (samordnad individuell plan), enligt en särskild överenskommelse i Halland. För vissa patientgrupper sker utskrivningsplaneringen utan deltagare från närsjukvård eller psykiatrisk öppenvård.

För Taktisk grupp Senior
Ann-Helen Svensson, ordförande
Ingrid Kvist, vice ordförande

Mer information:
”Sommarspåret”
Trygg och effektiv utskrivning
Socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård

Kontakt: Britta Engvall

Publicerad: 2019-09-26

Senast ändrad: