Direkt till innehållet

Journalia-AK – Åtgärdat! Problem med saknad eller felaktig patientdata

 

Viss patientinformation har saknats eller varit felaktig efter överföringen av patientdata från Auricula till Journalia-AK – detta är nu åtgärdat!

 

Då RH valde att hämta in all data från Auricula till Journalia-AK istället för att låta systemet vara tomt vid driftstarten medförde detta att det blev vissa felaktigheter. Främst gällde det patienter som hanterats av flera olika enheter i Auricula, dessa hade felaktigt hamnat på en tidigare enhet samt att viss information då saknades.

Detta problem är nu åtgärdat och all patientinformation ska nu vara överförd korrekt till Journalia-AK.

 

Exempel på tidigare problematik:

  • Patienten står som avslutad i Journalia-AK.
  • Patienten finns i systemet men ligger med fel ansvarig enhet.
  • Patienten saknas helt i Journalia-AK.

 

Det enheten kan behöva göra om data fortsatt inte presenteras på ett korrekt sätt på patientens doseringssida är följande tre alternativ beroende av vad som saknas.

 

  • Enheten är fortfarande felaktig.

Åtgärd: Välj rätt enhet för patienten så att den hamnar rätt i systemet.

Länk till guide: Byte av ansvarig vårdenhet/AK-enhet – Journalia-AK

 

  • Viss doseringsinformation presenteras inte på patientens doseringssida.

Åtgärd: Hämta upp tidigare doseringsinformation som återfinns under knappen Alla kontroller.

Länk till guide: Hämta upp tidigare doseringsinformation från Alla kontroller – Journalia-AK

 

  • Det går inte att se all historik på patientens aktiva doseringssida.

Åtgärd: Patientinformationen får sökas fram bland inaktiva doseringssidor där mer historik kan finnas tillgänglig.

Länk till guide: Se tidigare historik för avslutade behandlingsomgångar – Journalia-AK

 

 

Auricula finns tillgängligt som läsdatabas och bör användas som ett stöd under uppstarten av det nya systemet för att varje enhet själva ska kunna ta en snabb titt och se att informationen överensstämmer med varandra.

Hade RH istället valt att starta upp Journalia-AK helt utan patientdata hade detta varit betydligt mer resurskrävande av verksamheten, som då manuellt hade fått mata in alla patientuppgifter.

 

 

Om ni upptäcker på vårdenheten att ni fortfarande saknar patienter eller patientdata kontakta IT Läkemedelssupport för hjälp med felsökning.

IT Läkemedelssupport 010 – 4761900. Välj Servicedesk IT/Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.

Publicerad: 2020-09-28

Senast ändrad: