Direkt till innehållet

Auricula läsdatabas har stängts

Det har nu gått 6 månader sedan Auricula ordinationsstöd avvecklades från leverantören UCR och övergick till att endast vara en läsdatabas. Denna läsdatabas kommer att stängas ner helt måndag den 31/5 kl. 18.00.

På alla de enheter som tidigare använde sig av Auricula ordinationsstöd har Journalia AK ersatt detta system. All information överfördes från Auricula till Journalia AK inför övergången mellan systemen den 21 sep 2020. Auricula har därefter funnits tillgängligt som en läsdatabas för oss i Region Halland vilken nu kommer att stängas av leverantören UCR.

Efter nedstängningen kommer det inte längre att gå att logga in i Auricula ordinationsstöd. All information som tidigare fanns i Auricula finns sedan driftstarten att söka fram i Journalia AK.

Leverantören UCR (Uppsala Clinical Research Center) tacka för den här tiden och meddelar att: ”Resan med Auricula ordinationsstöd påbörjades 2004. Under denna tid har det skickats strax under 9 000 000 E-brev från systemet.”

Vid frågor kontakta Objekt Läkemedel, RGS IT Vårdsystem eller ring till Läkemedelssupporten, telefon 010 – 47 61 900

 

Publicerad: 2021-06-07

Senast ändrad: