Direkt till innehållet

Barn- och ungdomsmottagningarnas sommarplan på Hallands sjukhus

Mottagningsverksamheten på Hallands sjukhus för barn och ungdomar kommer inte att se ut som vanligt denna sommar. Medarbetare på Barn- och ungdomsmottagningarna kommer att vara utlånade till andra verksamheter till följd av covid-19.

Akutverksamheten, dagvården och telefonrådgivningen kommer att pågå som vanligt. De barn som behöver vård kommer att få det. Den planerade mottagningsverksamheten kommer utifrån medicinsk bedömning att prioriteras till de patienter som har ”störst” vårdbehov.
Barn- och ungdomsmottagningarna i Falkenberg och Varberg kommer denna sommar att ha en förlängd sommarstängning. Barn och ungdomar hänvisas under dessa perioder till Halmstad och Kungsbacka.

Sommarstängt
Falkenberg – Sommarstängt vecka 25-33
Varberg – Sommarstängt vecka 26-32

E-tjänster på 1177.se
E-tjänsterna på 1177.se kommer fungera som vanligt under sommaren med undantag för webbtidboken som kommer att vara stängd. Patienterna kommer att bokas in manuellt efter medicinsk prioritering.

Provtagningen i Halmstad
Barn- och ungdomsmottagningen i Halmstad kommer inte ha möjlighet att utföra provtagningar på barn i den utsträckning som görs i vanliga fall. De remitterande verksamheterna kommer att behöva ta ett större ansvar och själva ta prover. Om det trots allt uppstår behov av hjälp be patient/anhörig ringa mottagningens Tele-Q och välja ”sjuksköterska” och tala om sitt behov. Vi ringer sedan upp patient/anhörig.

För att kunna ge patienter den vård de behöver hjälps vi nu åt inom Region Halland för att tillsammans bemanna sjukhusen, och samtidigt ge möjlighet till återhämtning för alla medarbetare i Region Halland.

Vid frågor kontakta Josefin Roswall.

Publicerad: 2020-06-05

Senast ändrad: