Direkt till innehållet

Bastjänstgöring för läkare införs och AT fasas ut

Bastjänstgöring (BT) för läkare införs enligt lag 1:a juli 2020 och följer på en ny läkarutbildning som är legitimationsgrundande vilket innebär att AT upphör. BT motiveras av behovet av introduktion i klinisk tjänstgöring i svensk sjukvård. Region Halland har tillsatt en arbetsgrupp vars uppdrag är att föreslå struktur och organisation för BT i Halland.

Regler och målbeskrivningar utarbetas av Socialstyrelsen och en ny föreskrift för ST, där BT ingår, planeras vara klara under maj 2020.

Läs om bastjänstgöring från Socialstyrelsen (pdf) 

Vid frågor kontakta övergripande studierektor Berne Eriksson, FoU Halland, tfn 0764-96 41 46 eller e-post Berne.Eriksson@regionhalland.se

Publicerad: 2020-01-08

Senast ändrad: