Direkt till innehållet

Bastjänstgöring för läkare startar i Region Halland

Den svenska läkarutbildningen genomgår den största reformen på 50 år. Grundutbildningen förlängs från 5,5 till 6 år och är legitimationsgrundande. Under de närmaste åren kommer allmäntjänstgöring (AT) fasas ut och istället blir bastjänstgöring (BT) en gemensam del för alla legitimerade läkare som ska specialisera sig.

I maj tog Region Halland beslut om start och utformning av bastjänstgöring för läkare i Halland. Inledningsvis får den befintliga AT-organisationen i Region Halland ansvar även för BT-läkare.

Bastjänstgöring börjar gälla från den 1 juli i år i hela Sverige. I Region Halland är den första rekryteringen planerad till hösten, med start för två BT-läkare i Varberg under våren 2022.

För vem gäller bastjänstgöring?

Bastjänstgöring är ett krav för den legitimerade läkare som påbörjar sin specialisttjänstgöring efter 1 juli 2021, och som inte har gjort AT.

Syftet med bastjänstgöringen är att öka den kliniska färdigheten men också att ge alla legitimerade läkare, oavsett utbildningsland, en introduktion till den svenska hälso- och sjukvården på ett strukturerat och likvärdigt sätt. Förändringarna syftar också till att förkorta vägen till färdig specialist och att anpassa den svenska läkarutbildningen till europeiska normer.

Innehåll och upplägg av bastjänstgöring i Region Halland

Bastjänstgöring i Halland kommer att vara 12 månader, men kan förlängas vid behov eller förkortas efter tillgodoräknanden av tidigare tjänstgöring efter individuell prövning. Minimitid för bastjänstgöring är enligt föreskrift 6 månader.

De obligatoriska placeringarna är inom akut sjukvård (som definieras som verksamhet där BT-läkaren handlägger akut sjuka patienter) och primärvård. I Halland kommer man utöver dessa även göra en placering inom psykiatrin. Placeringarna kan se olika ut i norra och södra Halland (Varberg respektive Halmstad).

Handledning har en central roll i bastjänstgöring. En BT-läkare har, utöver en huvudhandledare som följer BT-läkaren under hela tjänstgöringsperioden, en klinisk handledare på varje placering. Handledaren kan ibland delta i ett patientmöte för att göra en bedömning av BT-läkarens arbete eller för att undervisa.

Läs mer om bastjänstgöring på Socialstyrelsens webbplats:
https://legitimation.socialstyrelsen.se/bastjanstgoring-bt/

Har du frågor om bastjänstgöring kontakta Anna Maria Sankari Ho, projektledare för BT i Halland, FoU Hallands Sjukhus Anna-Maria.Sankari-Ho@regionhalland.se

 

.

 

Publicerad: 2021-06-03

Senast ändrad: