Direkt till innehållet

Behandlingsalternativ vid restsituationer för menopausal hormonbehandling (MHT)

Under en längre tid har flertalet läkemedel som används vid menopausal hormonbehandling (MHT, tidigare HRT) dragits med leveransproblem. Därför finns nu nedan sammanställt en översiktstabell för tillgänglighet av MHT, baserad på Tabell 8.1 som återfinns i kapitel Gynekologi, avsnitt Menopausal hormonbehandling (MHT) i Terapirekommendationer Halland. Läkemedelskommittén Halland kommer att försöka hålla denna tabell uppdaterad med tillgänglighet utifrån den information som finns kommuniceras via FASS.se, Läkemedelsverket och från apoteken i Halland.

Vid restsituation av ett läkemedel, välj om möjligt läkemedel som återfinns i samma ruta i tabellen nedan. Bedöm annars om patienten kan har en annan styrka av samma substans/substanser eller om det är aktuellt att helt byta behandling.

Observera att Femoston och Femostonconti inte är rekommenderade av terapigruppen, och att regelbundna kontroller av endometriet hos gynekolog rekommenderas.

Behandlingsalternativ vid menopausal hormonbehandling

Behandling Ultralåg dos Låg dos Medelhög dos
Peroral cyklisk Novofem – tillgänglig.

Trivina – tillgänglig.

Femasekvens – tillgänglig.

Divina Plus – tillgänglig.

Peroral kontinuerlig kombinerad Eviana 0,5 mg/ 0,1 mg – tillgänglig (ingår inte i högkostnadsskyddet).

Cliovelle/Activelle/ Noresmea (utbytesgrupp) – tillgängliga.

Indivina 1 mg/2,5 mg – tillgänglig.

Indivina 2 mg/5 mg – tillgänglig.

Tibolon (utbytesgrupp) – tillgängliga. Observera att Livial inte ingår i högkostnadsskyddet.

Transdermal sekventiell Sequidot – tillgänglig.
Transdermal kontinuerlig Estalis – tillgänglig.
Enbart östrogen, peroralt

Femanest 1 mg – tillgänglig.

Progynon* 1 mg – tillgänglig.

Femanest 2 mg – tillgänglig.

Progynon* 2 mg –tillgänglig.

Enbart östrogen, transdermalt

Estradot 25 µg – tillgänglig.

Estradot 37,5 µg – tillgänglig.

Divigel transdermal gel 0,5 mg/dos – tillgänglig.

Divigel transdermal gel 1 mg/dos – tillgänglig.

Lenzetto transdermal spray 1,53 mg/spray 1×56 doser – tillgänglig.

Lenzetto transdermal spray 1,53 mg/spray 3×56 doser – tillgänglig.

Estradot 50 µg – tillgänglig.

Estradot 75 µg*  – tillgänglig.

Estradot 100 µg*  – tillgänglig.

* Preparatet/styrkan på preparatet ingår inte i rekommendationen i tabell 8.1, men har tagits med som alternativ vid bristsituation för övriga preparat i gruppen.

 

Läkemedelskommittén Halland, tabell uppdaterad 2021-09-15

 

Publicerad: 2021-01-04

Senast ändrad: