Direkt till innehållet

Beställning av nya visir

Eftersom de CE-märkta visir som använts saknar godkännande från Arbetsmiljöverket (AMV) för arbete med covid-19, pågår ett byte till annat visir.
Detta gäller både kommunal vård- och omsorg och regional hälso- och sjukvård. Arbetet med bytet pågår sedan den 7 juli.
När det gäller funktion och säkerhet har de tidigare använda visiren fungerat väl. De är under handläggning för godkännande av AMV. De är testade och enligt uppgift bedömda hålla motsvarande kvalitet som andra visir som AMV godkänt.
Handläggningen på AMV för godkännande kan ta några veckor. I väntan på detta byter vi nu ut visiren.

De nya visiren är godkända av AMV för användning i arbete med covid-19 – men inte CE-märkta. De är avsedda för flergångsanvändning och ska rengöras enligt gällande rutiner.

Tyvärr har skalmarna på de nya visiren en kvalitetsbrist som innebär att skalmarna behöver bytas ut. Detta byte pågår sedan den 9/7. Alla visir som beställs nu är godkända av AMV. Genom respektive förvaltningschef och kontaktpersoner inom Region Halland och kommunerna, har information gått ut till de enheter som den senaste månaden beställt visir genom Websesam, att lägga beställning på de nya visiren – eller på det sätt som den aktuella verksamheten normalt beställer.

I det fall verksamheter har frågor kring utbyte och leverans av nya visir så har RGS/Logistikservice jour under helgen 11-12 juli.

Kontakt genom telefon 076-855 23 15

Publicerad: 2020-07-11

Senast ändrad: