Direkt till innehållet

Bristsituation amoxicillin samt amoxicillin/klavulansyra

Det råder sedan en tid tillbaka en bristsituation för läkemedel innehållande amoxicillin, medan kombinationspreparat amoxicillin/klavulansyra åter finns tillgängligt.

Bristsituationen märks av i hela Europa och beror bland annat på ökad efterfrågan och otillräcklig produktionskapacitet.

Vilka produkter berörs av restsituationen?

I dagsläget är flertalet styrkor och förpackningsstorlekar för tabletter med amoxicillin restnoterade, även om det kan finnas förpackningar tillgängliga på apotek.

För mindre barn finns oral suspension tillgängligt från vissa läkemedelsföretag, se FASS för aktuell information.

När kan restsituationen vara löst?

För uppdaterad information om restsituation och tillgänglighet för amoxicillin se nyheten Uppdatering restsituation för amoxicillin.

Observera att läkemedelsföretagens uppskattningar är preliminära och kan komma att ändras med kort varsel.

Tillgänglighet amoxicillin/klavulansyra december 2023

  • Amoxicillin/klavulansyra 500 mg/125 mg 30 tabletter – tillgänglig.
  • Amoxicillin/klavulansyra 875 mg/125 mg 14 tabletter – tillgänglig.
  • Amoxicillin/klavulansyra 875 mg/125 mg 20 tabletter – tillgänglig.
  • Spektramox oral suspension 50 mg/ml + 13 mg/ml – tillgänglig.
  • Spektramox oral suspension 80 mg/ml + 12 mg/ml – restsituation som preliminärt beräknas pågå till slutet av januari 2024.

Vilka behandlingsalternativ finns?

För indikationer som berörs i Terapirekommendationer Halland se kapitel Luftvägsinfektioner respektive kapitel Hud- och mjukdelsinfektioner för möjliga behandlingsalternativ. Gör en individuell bedömning vilket behandlingsalternativ som är aktuellt, samråd vid behov med infektionskonsult eller barnläkare.

För indikationer som inte innefattas i Terapirekommendationer Halland, gör en individuell bedömning och samråd vid behov med infektionskonsult.

 

För mer information

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-12-21, uppdaterad 2023-12-27

Publicerad: 2022-12-21

Senast ändrad: