Direkt till innehållet

Bristsituation metoklopramid tabletter – licensalternativ finns

Under hösten kommer tillgängligheten för metoklopramid tabletter 10 mg att vara kraftigt begränsad, och en bristsituation kommer att uppstå. Tillgänglighetsproblemen beräknas pågå som längst till december. Både originalpreparatet Primperan och generikaläkemedlen Metoclopramide Accord, Metoklopramid Alternova och Metoclopramide Orion berörs.

Primperan injektion 5 mg/ml är fortsatt tillgängligt.

Läkemedelsverket har utfärdat ett särskilt tillstånd att licensläkemedel metoklopramid kan förskrivas på generell licens (vanligtvis kan generell licens enbart användas för rekvirering av läkemedel): Metoklopramid – särskilt tillstånd | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se).

När en generell licens finns för en förvaltning/vårdenhet kommer alla förskrivare vid förvaltningen/vårdenheten att kunna hänvisa till den generella licensen vid förskrivning av licenspreparaten på recept och behöver därigenom inte skicka in en enskild licensmotivering för varje enskild patient.

Läkemedelskommittén har kännedom om att Hallands sjukhus och Närsjukvården Halland har generella licenser för båda nedan nämnda licensläkemedel. Information om de generella licenserna, inklusive referensnummer har skickats till berörda verksamhetschefer inom respektive förvaltning. För övriga berörda förvaltningar och privata vårdgivare har verksamhetschefer kontaktats med information om att generella eller enskilda licenser krävs innan läkemedlen kan förskrivas.

Observera! Förskrivare som tillhör en annan förvaltning/vårdenhet kan inte hänvisa till att generell licens finns för Närsjukvården Halland eller Hallands sjukhus!

 

Följande licensalternativ finns registrerade i SIL och kan sökas upp i NCS Läkemedelsmodul:

  • Tablett MCP AL 10 mg 100 st. Tillståndsinnehavare (MAH): Aluid pharma, Tyskland. Leveranstiden kommer initialt att vara 14 dagar, men kommer att minska till 3–7 dagar inom kort.

 

  • Tablett MCP Hexal 10 mg 100 st. Tillståndsinnehavare (MAH): Hexal AG Tyskland. Leveranstid ca 10-14 dagar.

 

På grund av de långa leveranstiderna (ledtiderna) har vi bett de halländska apoteken att försöka ha något av läkemedlen på lager. Licensläkemedlen har ännu inte kommit hem till apoteket.

För patienter med akuta behov av läkemedel som dämpar illamående och kräkningar kan eventuellt andra behandlingsalternativ med liknande effekt övervägas till dess att apoteken har fått in licensläkemedlen i lager.

 

Ni behöver inte söka upp patienter som redan har förskrivits metoklopramid, utan apoteken kommer att kontakta er när bristsituationen uppstår. Apoteken kommer då att meddela vilket licensalternativ som de har i lager eller går fortast att beställa hem.

Om ni vid nyinsättning känner er osäkra kring tillgången så kontakta närmaste apotek och efterfråga vilken vara de har i lager. Licensläkemedel syns inte i lagerstatus på FASS.se, däremot kan ni se om metoklopramid som är godkända läkemedel i Sverige är tillgängliga.

 

Observera att beslutet om generella licensen som längst gäller till och med 10 december. Om metoklopramid som är godkända läkemedel i Sverige finns tillgängligt kommer tillbaka tidigare än dess kan Läkemedelsverket besluta om att den generella licensen dras tillbaka. Läkemedelskommittén kommer att bevaka detta och meddela via intranätet och Vårdgivarwebben när bristsituationen är löst.

 

Instruktion för receptförskrivning med generell licens i NCS

Generella licenser finns att tillgå för förskrivare inom Närsjukvården Halland samt förskrivare vid Hallands sjukhus (för förskrivare inom övriga verksamheter, kontakta din verksamhetschef).

 

  1. Sök upp det aktuella licensläkemedlet bland icke godkända läkemedel
  2. Sök upp och välj behandlingsorsak (ex. ”illamående och kräkningar”).
  3. Fyll i doseringsanvisning. Hänvisa till att det finns en generell licens. Ange om möjligt den generella licensens referensnummer i doseringstexten.
  4. Observera att förpackningsstorleken för licensläkemedel inte syns i NCS, utan den presenteras alltid som 1 st. För de två aktuella licensläkemedlen är förpackningsstorleken 100 st tabletter.
  5. Fyll i antal uttag.

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-09-09

 

Publicerad: 2021-09-09

Senast ändrad: