Direkt till innehållet

Covid-19: aktuellt 10 augusti

Information från Region Halland/Smittskydd Halland: 

Covidbevis på tillfrisknande

EU:s covidbevis är ett dokument för den som ska resa i Europa. Covidbeviset visar att man antingen har fått vaccin mot covid-19, har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Den 1 juli lanserade eHälsomyndigheten första delen, bevis på vaccination. Den 12 augusti startar delen som kallas bevis på tillfrisknande, som kan utfärdas till personer som provtagits i vården.

Pandemimottagningen kommer att hantera invånares begäran om tillfrisknandebevis och invånare i Halland hänvisas att kontakta dem via antingen en e-tjänst eller telefon.

Om någon invånare kontaktar vården och begär att få tillfriskandebevis utfärdat gäller följande:
1. Fråga om invånaren vet om det positiva testet har utförts av vården eller om det är ett test från Självprovtagning covid-19?
a. Om det är test från ”Självprovtagning” informera att resultatet från sådant test inte får användas som underlag för att utfärda tillfrisknandebevis.
b. Om invånaren trots att det bara finns testresultat från ”Självprovtagning” ändå önskar att få ett intyg utfärdat får denne hänvisas till sin vårdcentral. (Obs att Region Halland inte kan garantera att intyget är giltigt att använda i alla sammanhang och att invånaren får betala för att få sådant intyg utfärdat.)
2. Har testet utförts av en vårdgivare i Halland eller av vårdgivare i annan region? Om testet har utförts av vårdgivare i annan region måste invånaren hänvisas till den regionen/vårdgivaren.
3. Om test har utförts av vårdpersonal hos Region Halland eller offentligt finansierad vårdgivare verksam i Halland ska invånaren hänvisas till Pandemimottagningen, telefon: 010-476 19 13 eller till e-tjänsten på 1177.se: https://www.1177.se/Halland/resa-covid-19 (från den 12 augusti).

Läs mer här på vårdgivarwebben: https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-ncov/intyg/

Provtagning med självtest erbjuds skolorna från skolstart

Smittskydd Halland erbjuder från skolstarten provtagning av covid-19 för skolorna med hjälp av självtest covid-19. Skolorna som har elever från mellanstadiet och äldre får under vecka 33 ut självtest (samma typ av PCR-test som används på självprovtagningen). Kontaktpersonerna för smittspårning på skolorna har fått information och Teamsmöte med genomgång och möjligheter att ställa frågor hålls under vecka 33. Inbjudningar gick ut v 28 till dessa informationstillfällen.

Självtesten kommer användas först när en smittspårare avgjort vilka som varit i nära kontakt med en smittad person på skola. Testen delas ut av skolan till berörda symtomfria personer, kan vara både elever och personal. Elever i grundskolan tar hem testen samt ett informationsbrev medan elever på gymnasiet och personal kan välja att ta testet på skolan. Självtestet registreras på rätt person genom att eleven loggar in på 1177.se och registrerar testnumret som finns på instruktionen. Vårdnadshavare kan som ombud registrera för barn upp yngre än 13 år. Provet lämnas in så snart som möjligt till närmast valfri vårdcentral. Provsvar kommer sedan via 1177.se. Ofta behövs provtagning både direkt och dag 5 för att med säkerhet fånga ev smittspridning och stoppa dem.

Vinsten med den utökade provtagningen är att effektivisera provtagning av nära kontakter i skolan och snabbt kunna upptäcka och hindra fortsatt smittspridning. Dessutom slipper barn och vårdnadshavare att bege sig till en självprovtagningsplats och mindre tid missas av skolundervisningen. De elever och personal som har symtom ska, som tidigare, stanna hemma och boka självprovtagning covid-19 som vanligt.

Läs mer på information om covid-19 till skolan på Region Hallands webbplats.

Förtydligande angående: Uppmaning till frikostig screening för covid-19 för vårdpersonal efter semester

Det har kommit en hel del frågor angående den information som gick ut med förra pandemimejlet och som rörde frikostig screening för covid-19 för vårdpersonal efter semester.

I nyheten Uppmaning till frikostig screening för covid-19 för vårdpersonal efter semester finns förtydliganden kring detta och svar på många av de frågor som ställts.

Publicerad: 2021-08-10

Senast ändrad: