Direkt till innehållet

Covid-19 aktuellt 11 oktober

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Vaccinationen av 12–15-åringar närmar sig

Just nu pågår en intensiv planering för att starta vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år. I slutet av veckan planeras vaccinationen inledas för denna grupp. Ambitionen är att kunna starta på en skola i varje kommun.

Vaccinationen mot covid-19 kommer att ske i huvudsak på skolorna. Varje kommun planerar i vilken ordning vaccinationen ska ske i den kommunen. Skolorna informerar när det är dags för vaccination på respektive skola och var på skolan den kommer att ske.

På skolorna finns barnen i sin kända vardagsmiljö och det finns en vana i skolorna att hantera vaccinationsfrågor dessutom nås alla barnen (12-15 år) av samma erbjudande på detta vis.
Så småningom kommer det även att bli möjligt för 12 – 15-åringar att vaccineras på vårdcentralerna.
Precis som för övriga invånare kommer vårdcentralerna bedöma var barn med svår allergi ska vaccineras.

Vaccinationen genomförs av sjuksköterskor eller läkare från Region Halland i nära samarbete med skolans personal. Kommunerna håller ihop vaccinationsinsatsen på plats i skolorna och regionens personal genomför själva vaccinationen.

Vårdnadshavare får brev från Region Halland med information om vaccinationen, likt tidigare grupper av invånare har fått.
Breven skickas hem till vårdnadshavarna. Samma information finns på 1177.se/halland på sidan om vaccination för 12-15 år.

Samtycke behövs
Grunden för vaccination av minderåriga är samtycke från vårdnadshavarna. Det gäller samma rutin för hela gruppen 12-15 år, dvs samtycke från vårdnadshavarna kommer att inhämtas skriftligen (via en samtyckesblankett) inför vaccination i skolan.
Lämnas inte samtycke innebär det att barnet inte kan vaccineras i skolan. Vaccination av minderårig utan vårdnadshavares samtycke kan endast göras efter en mognadsbedömning inom vården. Mognadsbedömning görs i dessa fall på vårdcentral på initiativ av ungdomen.

Vi följer utgångspunkten i lagstiftningen kring att om man har gemensam vårdnad så ska de båda vårdnadshavarna fatta gemensamma beslut som rör barnet, vilket här innebär samtycke från båda vårdnadshavarna.

Flera grupper vaccineras nu samtidigt
Just nu pågår vaccination av ett stort antal grupper parallellt; invånare över 18 som ännu inte fått någon dos, eller väntar på dos 2, de som är 80+ och för gruppen – barn 12-15 år som planeras att starta i slutet av veckan.

Bokning av tredje dos vaccin mot covid-19 för vissa grupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderade nyligen en tredje dos vaccin till följande grupper:

  • personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • personer som har hemtjänst eller hemsjukvård
  • personer som är 80 år och äldre

Den tredje dosen rekommenderas när det gått 6 månader eller mer sedan dos 2 gavs.

Bokningen öppnar stegvis för de grupper som rekommenderas en tredje dos vaccin mot covid-19. Just nu är bokningen öppen för de som är födda 1936 eller tidigare. Så här här ser bokningssläppen ut i denna vecka (v.41):

  • Födda 1938 eller tidigare kan boka från tisdag 12 oktober
  • Födda 1940 eller tidigare kan boka från torsdag 14 oktober

Ovanstående bokningssläpp kommuniceras via 1177.se samt regionhalland.se samt annonseras i dagspressen (lördag 9/10 och tisdag 12/10). Bokning ska i första hand göras digitalt på 1177.se/Halland, men vaccinationsbokningen på telefon finns för de som inte har möjlighet att boka digitalt. Vaccinationsbokningen på telefon har öppet vardagar 8-16.

Vi återkommer med datum för de som är födda 1941 samt de som är yngre än 80 år och har hemtjänst eller hemsjukvård. De som bor på SÄBO kommer att erbjudas vaccination i sitt hem och behöver inte boka.

Publicerad: 2021-10-11

Senast ändrad: