Direkt till innehållet

Covid-19 aktuellt 12 januari

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Provsvar från självprovtagning covid-19 tar längre tid än vanligt

Strax innan helgen fick Region Halland meddelande om att det externa laboratoriet bara kunde ta emot en begränsad del prover under början på denna vecka. Den begränsningen har nu förlängts. Det har påverkar svarstiderna för självprovtagning covid-19 väsentligt. Nu får cirka 60 procent svar inom de utlovade 3 dygnen från provet registreras av invånaren på 1177.se, ytterligare 35 % får sedan sitt svar inom 4 dygn.

Hela Sverige är i ett pressat läge just nu med mycket infektioner, många som genomför provtagning och en analyskapacitet som inte räcker till. Provsvar kommer i många fall fortsätta att vara sena och kan till och med bli ännu senare under denna och början på nästa vecka. Det är beklagligt och regionen jobbar intensivt med att få till kompletterande analyskapacitet för att förbättra svarstiderna.

Region Halland har högst tillgänglighet och cirka 50 platser där invånare kan hämta självtest covid-19 (PCR) via en svart låda utanför vårdcentraler och sjukhus. Jämfört med resten av Sverige så genomförs, enligt Folkhälsomyndighetens uppgifter, flest prover per 100 000 invånare i Halland.

I Halland var det totalt 22 500 (v52 16 600) prover för covid-19 som genomfördes under vecka 1. Nästan 19 000 av dem var från självprovtagningen. Antalet smittade med covid-19 var totalt drygt 25 procent vilket är en ökning på nästan 10% från veckan innan. Av de som provtog sig i Halland vecka 1 kom cirka 11 procent från andra regioner, främst från Västra Götaland.

Den som har fått covid-19 och varit hemma i 7 dagar från det att man fick symtom och dessutom varit frisk i minst 2 dagar (ingen feber och väsentligt bättre) kan återgå till skola och arbete.

Detta gäller vid dokumentation av antigenprovsvar

Dokumentation av positiva antigenprovsvar för personalprov (negativt antigentest för personal behöver inte dokumenteras)

  1. Verksamheten utser 1-2 personer som får behörighet till VAS-kliniken för Pandemimottagningen. Verksamhetschef beställer behörigheten till dem genom att ett ärende läggs via IT Servicedesk. Detta sker med behörighetsblanketten som bifogas beställningen enligt ordinarie rutin.
  2. Verksamheten loggar in på Pandemimottagningen i VAS och lägger där upp remiss för POCT-prov, välj vårdgivare PANLÄK och lägger därefter också in provsvaret.
  3. Verksamheten ansvarar för att muntligt meddela berörd personal provsvar.
  4. Pandemimottagningen bevakar provsvar och agerar enligt ordinarie rutin vid positivt provsvar dvs. meddelar medarbetaren positivt provsvar och förhållningsregler.
  5. Pandemimottagningen ansvarar även för smittskyddsanmälan och journalföring vid positivt provsvar. OBS! Vid ett positivt resultat i antigentestet tas ett nytt prov för PCR-påvisning som skickas till labbet enligt sedvanlig rutin (för kontrollanalys).

Dokumentation av antigentest för patient
Antigentest läggs upp som POCT-prov i VAS. Sjuksköterska som ombesörjt provtagningen ansvarar för att dokumentera POCT-provsvar i VAS och rapportera muntligt till behandlande läkare.

För hantering inom kommunal vård och omsorg vänligen se rutin Corona, Covid-19 – Antigentest, för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation
OBS! Pappersremisser för antigentest ska inte skickas in till labb. Endast dokumentation enligt ovan ska göras.

Region Halland skickar sms till invånare

Region Halland skickar sedan tidigare sms-påminnelse om dos två till personer som har tagit första vaccindosen men som inte har en bokad tid för den andra dosen.
Med start i denna vecka (och löpande framåt) kan invånare som är aktuella för en tredje dos vaccin mot covid-19 få ett sms från Region Halland. Sms:et skickas till personer mellan 18-64 år som fått dos två men som ännu inte har en vaccinationstid inbokad för dos tre.

Virusvarianten omikron som nu dominerar smittspridningen har visat sig vara mycket smittsam också för den som är vaccinerad med två doser, däremot är skyddet mot svår sjukdom och död i covid-19 fortsatt mycket gott för den som är vaccinerad, oavsett virusvariant. För att få ett så bra skydd som möjligt mot svår sjukdom ska sms:et påminna om att boka tid för dos tre för att öka skyddet ytterligare.

Vaccinintervallet kortas med en månad

Nu kortas intervallet mellan den andra och tredje vaccindosen mot covid-19 till 5 månader för personer mellan 18 och 64 år. Det meddelade Folkhälsomyndigheten nu ikväll. Det tidigare intervallet mellan doserna var sex månader.

Region Halland följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och kommer från imorgon att erbjuda invånare 18 – 64 år att boka vaccinationstid med det nya kortare intervallet. För personer över 65 år är det redan fem månader som gäller sedan innan. Vi har god kapacitet på våra vårdcentraler och vaccinationscentraler för att kunna ta emot de personer i Halland som nu blir aktuella för dos tre.

Orsaken till att Folkhälsomyndigheten kortar intervallet är för att fler ska kunna vaccineras tidigare och för att regionerna inte ska behöva stå med outnyttjad kapacitet i vaccinationsinsatsen. Eftersom intresset för dos tre varit något lägre än för tidigare doser är det ett naturligt steg att ta.

På regionhalland.se finns plats och tider för drop in-vaccination och på 1177.se/Halland finns möjlighet att boka tid för vaccination.

Publicerad: 2022-01-12

Senast ändrad: