Direkt till innehållet

Covid-19 aktuellt 13 januari

– Antigentester för personal inom vård och omsorg – detta gäller
– Beslut från Smittskydd Halland: Ingen provtagning av personer utan symtom förutom vård- och omsorgspersonal

Antigentester för personal inom vård och omsorg – detta gäller:
Relaterat till den förlängda svarstiden på PCR-prov har vi senaste tiden fått ökat antal frågor kring antigentest och hur vi förhåller oss till dessa.

Nedan ges vägledning avseende några av dessa frågor. Observera att de enbart gäller personal inom vård- och omsorg (vårdanställd) då dessa miljöer bedöms särskilt sköra vid potentiell smittspridning och samtidigt sköra för personalbrist.

Generellt är antigentest inte lika tillförlitliga som ett PCR-prov. Den typ av antigentest som används inom vården är säkrare än de som säljs ute i samhället.

Negativt antigentest men symtom:
Den vårdanställde stannar hemma och inväntar PCR-svar.

Positivt antigentest hos vårdanställd med symtom:

Den vårdanställde stannar hemma och tar ett PCR-prov. Är PCR-provet negativt kan den vårdanställde gå tillbaka till arbetet när hen är frisk. Är PCR-provet positivt stannar personen hemma och följer de förhållningsregler som gäller vid covid-19.

Positivt antigentest hos vårdanställd utan symtom:
Den vårdanställde stannar hemma och tar ett PCR-prov. Är PCR-provet negativt kan den vårdanställde gå tillbaka till arbetet. Är PCR-provet positivt stannar personen hemma och följer de förhållningsregler som gäller vid covid-19.

Positivt antigentest hos hushållsmedlem till vårdanställd där den vårdanställde har symtom:
Uppenbar risk att smitta finns i hushållet.
Hushållsmedlemmen bör ta ett PCR-prov. Den vårdanställde stannar hemma och tar PCR-prov.
Är hushållsmedlemmens PCR-prov positivt följer den vårdanställde rutin som hushållskontakt. Är den vårdanställdes PCR-prov negativt kan hen gå tillbaka till arbetet när hen är frisk.
Den vårdanställde stannar hemma och tar ett PCR-prov. Är PCR-provet negativt kan den vårdanställde gå tillbaka till arbetet. Är PCR-provet positivt stannar personen hemma och följer de förhållningsregler som gäller vid covid-19.

Positivt antigentest hos hushållsmedlem till vårdanställd där den vårdanställde inte har symtom:
Uppenbar risk att det finns smitta i hushållet.
Hushållsmedlemmen bör ta ett PCR-prov. I väntan på PCR-svaret bör den vårdanställde ha dialog med sin chef och om möjligt lägga om sitt arbetspass alternativt arbeta på distans. Om detta inte fungerar för verksamheten får den vårdanställde arbeta men ska vara särskilt uppmärksam på symtom, följa rutiner om skyddsutrustning och ta antigentest som förmedlas av arbetsgivaren inför varje arbetspass till hushållsmedlemmens PCR-svar ankommit.

Beslut från Smittskydd Halland: Ingen provtagning av personer utan symtom förutom vård- och omsorgspersonal

Folkhälsomyndigheten har nu öppnat upp rekommendationerna för provtagning och smittspårning så att det regionalt är möjligt att tillfälligt, utifrån bland annat kapacitet inom provtagning och smittspårning, justera rekommendationerna kring vem som ska genomföra provtagning covid-19.
Eftersom det i Halland just nu är ett mycket ansträngt läge när det gäller analys av covidprover och smittspårning har Smittskydd Halland idag tagit beslut att personer som är symtomfria och bor tillsammans med någon som har covid-19 eller ovaccinerad person som har varit nära kontakt med någon som är smittad inte ska genomföra provtagning. Det är mer prioriterat att de som har symtom ska kunna genomföra provtagning och få bekräftat om det är covid-19 eller inte. De som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska som tidigare stanna hemma direkt när någon i hemmet fått bekräftad covid-19 och vara hemma i 7 dygn från den smittades provtagningsdatum. De ska också vara extra uppmärksamma på symtom även efter de 7 dagarna eftersom inkubationstiden kan vara upptill 14 dagar för covid-19.

Vård- och omsorgspersonal är undantagna och ska även fortsättningsvis genomföra provtagning på dag 5 om de bor tillsammans med någon som har covid-19. Detta eftersom de jobbar i miljöer där det finns många sköra personer. Inneliggande symtomfria patienter som utsatts för smitta ska också provtas som tidigare samt boende på särskilt boende (SÄBO), personer som har hemsjukvård eller hemtjänst.

Beslutet gäller omgående och under en viss tid. Smittspårningsrutinen och andra rutiner kommer inte att uppdateras kring detta, eftersom det endast gäller just nu och en tid framåt. Information till invånare och i övriga kanaler kommer uppdateras inom kort.

Med vänliga hälsningar
Ola Johansson
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

genom
Johanna Wiechel Steier

Publicerad: 2022-01-13

Senast ändrad: