Direkt till innehållet

Covid-19: aktuellt 2 juni

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Utökad provtagning erbjuds skolorna till hösten

Smittskydd Halland planerar att i samband med skolstarten att erbjuda en utökad provtagning av covid-19 för skolorna. Planen är att skolorna ska kunna ha självprovtagningskit (PCR) att dela ut att för provtagning av symtomfria nära kontakter till konstaterad smittad person vid smittspårning i skolan. Proven kopplas till rätt person genom att den som provtar sig loggar in med Bank ID eller annan e-legitimation på 1177.se och registrerar sitt prov. Vårdnadshavare kan registrera som ombud för barn upp tom 12 år. Proven kommer sedan i de flesta fall lämnas in tillsammans på en vårdcentral i närheten för att därifrån skickas till Mikrobiologen för analys och provsvar.

Vinsten med den utökade provtagningen är att effektivisera provtagning av nära kontakter i skolan och snabbt kunna upptäcka och hindra fortsatt smittspridning. Dessutom att slipper barn och vårdnadshavare att bege sig till en självprovtagningsplats och mindre tid missas av skolundervisningen. De elever och personal som har symtom ska stanna hemma och boka självprovtagning covid-19 som vanligt. Arbete med hur detta ska genomföras pågår och kommer fortsätta under sommaren.

Förbättrad information om covid-19 på sidor riktade till skolor

Smittskydd Halland har uppdaterat och förbättrat information och stöd till skolorna på regionhalland.se. Där finns sedan tidigare de bland annat uppdaterade versionerna av brev till vårdnadshavare vid fall av smitta. De breven är nu också översatta till engelska och arabiska (uppdaterad version). Vidare finns det tydligare beskrivning av smittspårning, mall för samtal med Smittspårningsenheten och Smittskydd Hallands vägledning för skolhuvudmän.

Webbsidorna uppdateras löpande: https://www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/information-om-det-nya-coronaviruset/coronainformation-till-forskola-skola-och-gymnasieskola/
Föräldrar och barn guidas som tidigare till www.1177.se/Halland. Där det bland annat finns en sida som heter Barn och covid-19 med nyttig information om provtagning och hur länge vara hemma för olika situationer och åldrar.

EMA har godkänt Pfizers vaccin mot covid-19 för barn 12-15 år

Vaccinet Comirnaty (Pfizer) är nu godkänt för att användas för vaccination av barn 12 – 15 år. Det är den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) som godkänt vaccinet för denna användning. Även om läkemedelsmyndigheten godkänt användningen styrs vaccinationen också av nationella rekommendationer. Nu är det upp till varje land att avgöra hur rekommendationen för användning för vaccination av barn ska se ut i det landet. I Sverige finns ännu inte någon sådan rekommendation. Vaccination rekommenderas just nu för ett fåtal barn 16 år och äldre som har vissa sällsynta och allvarligare sjukdomar och tillstånd. Denna vaccination pågår i Halland och utförs via barnkliniken. Vid förändring av rekommendationerna återkommer vi med ny information.

Nuläge i arbetet med vaccination mot covid-19

  • Vaccinering fas 4 pågår. Denna vecka erbjuds bokning för födda 1978 och äldre. Tiderna som släpps ligger ca 3-4 veckor fram i tiden.
  • 31 maj hade 190 472 doser givits i Halland. Till och med veckan 20, har enligt FHM 44.6 % av hallänningarna över 18 år fått dos 1 (riket  43.7 %) och 17.5 % dos 2 (riket 14.9 %).
  • Halland ligger fortsatt över snittet för riket men har successivt halkat ner i placering mellan regionerna vilket främst är en effekt av doser givna till utomregionala invånare.
  • Det nationella målet, om att alla ska ha erbjudits dos 1 innan 5 september (v 34), bedöms uppfyllas.

Publicerad: 2021-06-02

Senast ändrad: