Direkt till innehållet

Covid-19: aktuellt 22 juni

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Förändrade rekommendationer av vaccination mot covid-19 för barn

Från och med den 22 juni rekommenderar Folkhälsomyndigheten även vaccinering mot covid-19 för personer mellan 16 och 18 år. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället. Det kommer att bli ett gemensamt datum i Sverige för när vaccination för denna åldersgrupp startar. Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats. Vi återkommer med mer information om vad detta innebär i Halland.

Barnläkarföreningen har också en rekommendation om vaccination av särskilda grupper av barn och ungdomar med vissa sällsynta och allvarliga tillstånd. Denna har nu utvidgats till att omfatta barn från 12 års ålder, jämfört med tidigare 16 års ålder. Denna rekommendation gäller endast ett fåtal barn i Halland och finns på Barnläkarföreningens webbplats. Vårdnadshavarna till de barn som är aktuella för denna vaccination kommer att kontaktas särskilt.

Tillfälliga förändringar inom sjukförsäkringsområdet

Riskgrupper
From 1/6 2021 har Regeringen beslutat om att lägga till fler diagnoser som ingår i listan över riskgrupper för covid-19. Förordningen gäller retroaktivt från den 1/1 2021. Det innebär att personer med bipolär sjukdom, schizofreni och stroke kan ansöka om ersättning i efterhand för, viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärapenning.

Intyg smittbärapenning vid provtagning
Regeringen har även beslutat att tillfälligt ta bort krav på intyg vi ansökan om smittbärapenning på grund av provtagning av sjukdomen covid-19 eller på grund av resekostnader vid sådan provtagning.
Pressmeddelande vid regeringen

Intygsfri period sjukpenning och tillfällig föräldrapenning (VAB) förlängs
Försäkringskassans generaldirektör har beslutat att förlänga den tillfälliga intygsfria perioden på 21 dagar tom den 30 september 2021 för ansökan om ersättning för sjukpenning och för tillfällig föräldrapenning. Det innebär att person som ansöker om sjukpenning eller VAB ej behöver uppvisa intyg förrän dag 22 i sjukfallet till Försäkringskassan. De som är deltidssjukskrivna eller har en arbetsgivare som önskar intyg tidigare behöver fortsatt erbjudas tid för intyg from dag 8 i sjukfallet.
Försäkringskassan information till hälso- och sjukvården

Informationsmaterial om covidbevis

Den 1 juli lanserar E-hälsomyndigheten e-tjänsten Covidbevis. Med ett Covidbevis kan den som ska resa i Europa enkelt och säkert visa att man har blivit vaccinerad mot covid-19. För regioner, vaccinatörer, myndigheter, organisationer och företag som informerar om Covidbevis, finns informationsmaterial att använda på denna sida.

 

Publicerad: 2021-06-23

Senast ändrad: