Direkt till innehållet

Covid-19: aktuellt 23 augusti

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Uppdateringar vad gäller vaccination mot covid-19

Intervall som gäller för de som blivit gravida mellan de 2 doserna

Rutinen för vaccination mot covid-19 har uppdaterats med vägledning om vaccination av gravida. Det gäller de som blir gravida mellan första och andra dosen. De bör enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ha sin dos 2 inom ordinarie intervall. Det finns inga påvisade negativa effekter för den gravida eller fostret och det är viktigt att man blir fullvaccinerad innan man går in i tredje tredjedelen av graviditeten. Om någon gravid trots detta önskar vänta tills efter första tredjedelen av graviditeten bör längre intervall än till i början av andra tredjedelen av graviditeten undvikas. Vägledning finns sedan tidigare om hur dos 1 ges till gravida. Personer som har frågor hänvisas till Kvinnohälsovården för information.

Vaccination av personer <18 år med svår allergi

Personer yngre än 18 år med så allvarlig allergi att vaccination bör ske på sjukhus (enligt den vägledning som finns för allergiker och covidvaccination) ska personen remitteras till barnkliniken i Halmstad eller Varberg för detta. Vuxna med motsvarande allvarlig allergi remitteras till allergimottagningen.

Samtyckesblankett för vaccination

Det har förekommit att samtyckesblanketter utan namn och personnummer på ungdomen tagits emot. Rutinen innehåller nu information om hantering av dessa samtyckesblanketter.

Förtydligande: Vaccinerad symtomfri personal inom vård och omsorg ska ta prov som nära kontakt till smittad

Allt fler är nu vaccinerade och har då ett bra skydd mot allvarlig covid-19. Men även som vaccinerad kan man smitta och bli smittad. Det är därför mycket viktigt att även den som är vaccinerad och får symtom stannar hemma och bokar tid för provtagning via 1177.se/Halland.
Om man i smittspårning konstateras varit i nära kontakt med en person som har covid-19 kan man bli ombedd att genomföra provtagning. Den som då är frisk (symtomfri) och vaccinerad med 2 doser sedan minst 2 veckor, behöver inte boka provtagning. Undantag är personal inom vård och omsorg samt boende på särskilt boende och inneliggande patient på sjukhus. De ska som nära kontakt till smittad person ta prov för covid-19 även om de är symtomfria och fullvaccinerade. Detta för att  kunna upptäcka vaccingenombrott.

Personer som haft covid-19 de senaste 6 månaderna behöver inte boka provtagning – oavsett om man har symtom eller inte. Givetvis gäller det ändå att stanna hemma om man är förkyld eller sjuk.

Läs mer här: Screening och smittspårning i kommunal vård och omsorg och Smittspårning covid-19, handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård

Publicerad: 2021-08-23

Senast ändrad: