Direkt till innehållet

Covid-19: aktuellt 23 juli

Information från Smittskydd Halland/Region Halland

Smittläget

Nu kommer rapporter om ökad smittspridning i storstadsregionerna. Också Halland har haft fler fall senaste veckan jämfört med samma period föregående veckor. Andelen fall med koppling till utlandsresor ökar nationellt. Det är i huvudsak hos unga vuxna som smittan ökar.
Utöver sambandet med resor sprids smittan också vid sociala sammankomster och fester i Sverige. Samma sak syns i Halland.

Med anledning av den ökade smittspridningen påminner Smittskydd om vikten av att fortsätta hålla avstånd, umgås i en mindre krets och när man träffar andra göra det så smittsäkert som möjligt, till exempel träffas utomhus istället för inomhus.

För de som varit ute och rest påminner Smittskydd Halland också resenärerna om att under en vecka efter hemkomst minimera antalet kontakter och att följa de rekommendationer och regler som gäller (beroende på i vilket land man rest).

För information om vad som gäller vid inresa i Sverige från utlandet, se Folkhälsomyndigheten.

Publicerad: 2021-07-23

Senast ändrad: