Direkt till innehållet

Covid-19: Aktuellt 27 april

Information från Region Halland/Smittskydd Halland: 

Stöd via telefon för ordinatörer av vaccin, information om dos 2, intyg efter vaccination och vägledning för antigentest

Konsultfunktion medicinska vaccinationsfrågor för covid-19 på telefon från och med 26/4

Den regionala konsultfunktionen som sedan tidigare funnits tillgänglig via mejl utökades från och med måndag 26 april med möjlighet till stöd via telefonkontakt för ordinatörer av vaccin mot covid-19.
Konsult nås på telefon måndag-fredag 8-12 samt 12:30-16; internt på anknytning 61981 och externt 0104-761981.
Som tidigare kontaktas konsult för de medicinska vaccinationsfrågor som en erfaren sköterskekollega eller behandlande läkare på den vaccinerande enheten inte kan svara på.
Kontakt via mejl kan fortsatt användas för mindre brådskande ärenden och mer allmänna frågor, mejl till: NSVH frågor Covid-19
(internt) nsvhfragorcovid19@regionhalland.se
(externt) ltfunk1760535922@regionhalland.se

Information om dos 2 till de som fått dos 1 med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria

På grund av de ovanliga men allvarliga biverkningar som rapporterats hos yngre personer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att Astra Zenecas vaccin endast används för personer som är födda 1956 eller tidigare, dvs för de som är 65 år och äldre.
Yngre personer (under 65 år) som redan fått en första dos av Astra Zenecas vaccin rekommenderas en dos av mRNA-vaccin (Pfizer eller Moderna) 12-15 veckor efter första vaccindosen.
Om en yngre person som fått en första dos av Astra Zenecas vaccin själv särskilt önskar samma vaccin för dos 2 (Vaxzevria) kan detta erbjudas, se folkhälsomyndighetens Frågor och svar. Vaccinet ordineras då, precis som tidigare, av läkare eller sjuksköterska med ordinationsrätt.

Intyg efter genomgången vaccination

På Vårdgivarwebben finns information om intyg efter vaccination och vaccinationsbevis covid-19, du hittar den på vaccinationssidan under rubriken Intyg efter genomgången vaccination.

Vägledning för användning av antigentest (snabbtest) utanför hälso-och sjukvården

Eftersom det nu finns några CE-märkta antigentest (snabbtest) som kommer att marknadsföras i Sverige har Smittskydd Halland sett behovet av en vägledning för att tydliggöra vad som gäller om man använder dessa utanför hälso- och sjukvården. Smittskydd Halland tar inte ställning till om testerna används men i de fall en arbetsgivare, förening, idrottsverksamhet eller liknande väljer att använda antigentester för screening (kartläggning) finns nu vägledningen som stöd.

Screening med hjälp av antigentester där nära kontakter mellan människor inte kan undvikas kan vara en tilläggsåtgärd för att tidigt upptäcka smitta och begränsa utbrott. Antigentester kan inte användas för att sluta följa råd och rekommendationer eller för att låta personer med symptom bryta sin isolering. Vägledningen för antigentester riktar sig till ansvarig för verksamheter och föreningar och inkluderar dessutom en vägledning att användas till den som testats.

På regionhalland.se under Provtagning covid-19 finns nu Vägledningen för antigentest (snabbtest) utanför hälso- och sjukvården

Publicerad: 2021-04-28

Senast ändrad: