Direkt till innehållet

Covid-19 aktuellt 28 januari

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Ny version av riktlinje för smittspårning inom kommunal vård och omsorg

Smittspårning behöver inte längre utföras inom kommunal vård och omsorg i situationer där munskydd använts som source control (skydd mot att smitta andra) på ett adekvat vis. Denna förändring motsvarar rekommendationen som gäller för övrig hälso- och sjukvård sedan tidigare i veckan. I övrigt innebär den nya versionen av riktlinjen inte några stora förändringar i ansvar, rollfördelning och liknande men en större redaktionell omarbetning av dokumentet har skett. Det finns också vägledning om hur Pandemimottagningen kan kontaktas om den verksamhet som är ansvarig för smittspårningen önskar råd om hur smittspårningen kan utföras. Läs mer i vårdriktlinjen.

Ingen vaccination av barn mellan 5-11-år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte en allmän vaccination mot covid-19 för barn under 12 års ålder under vårterminen 2022. Detta beslut har fattats baserat på en analys av barnets bästa, aktuellt epidemiologiskt läge, aktuell kunskap och utifrån den medicinska nyttan för det enskilda barnet.

Publicerad: 2022-01-28

Senast ändrad: