Direkt till innehållet

Covid-19: aktuellt 28 maj

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Smittskyddsläkarens lokala rekommendationer om användning av munskydd i samhälle och kollektivtrafik i Halland upphör 1 juni

Information från Smittskydd Halland 2021-05-27
Sedan 2021-02-26 finns i Halland en lokal rekommendation från Smittskydd Halland om att använda munskydd i inomhusmiljö när man inte kan undvika trängsel, samt använda munskydd i kollektivtrafik vid trängsel oavsett tidpunkt. Efter förlängning av rekommendationen har dessa gällt tills vidare.

Med anledning av sjunkande smittspridning och minskande belastning i hälso- och sjukvården, kommer den lokala rekommendationen i Halland att upphöra 1 juni 2021. Detta gäller alltså användning av munskydd i samhället och innebär inte någon förändring för användning av skyddsutrustning i vården.

Observera att nationella föreskrifter och allmänna råd även fortsätt gäller och även om en del mindre förändringar görs nationellt 1 juni så är majoriteten av rekommendationerna och de allmänna råden oförändrade.
Det är mycket viktigt för att förhindra smittspridning att alla fortsätter följa de grundläggande nationella allmänna råden om att

  • hålla avstånd och undvika trängsel
  • arbeta hemifrån om du kan
  • begränsa antalet nära kontakter
  • stanna hemma vid sjukdom, testa dig vid symtom och tvätta händerna ofta

Ändringen från 1 juni 2021 av vissa rekommendationer i det nationella regelverket är ett led i anpassningen med anledning av sjunkande smittspridning för en stegvis återgång till mer normaliserat samhälle.
Läs mer på Folkhälsomyndigheten om vilka anpassningar som görs från 1 juni nationellt.

Kontinuitetsplan – MittVaccin

För att säkerställa verksamheten i händelse av att exempelvis tidsbokningen (MittVaccin) slås ut finns det en kontinuitetsplanering. Kontinuitetsplaneringen ska säkra att risk för avbrott är liten, att det finns fastställda åtgärder om det trots allt sker avbrott samt att snabbt kunna återgå till normal verksamhet.

Du hittar Kontinuitetsplanen – MittVaccin på sidan för MittVaccin

Nya åldersgrupper som släpps på för vaccinationsbokning nästa vecka

Nästa vecka (vecka 22), kommer vaccinationsbokningen att öppnas för fler åldersgrupper som kan boka vaccination mot covid-19.
På tisdag den 1/6, kan de som är födda 1976 och tidigare boka tid för vaccination. På torsdag den 3/6 släpps de som är födda 1978 och tidigare på för bokning. Samtidigt är bokningen öppen för invånare i tidigare faser.

Publicerad: 2021-05-28

Senast ändrad: