Direkt till innehållet

Covid-19: aktuellt 3 juni

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Ny uppdragningsmetod och ny spruta för att få ut sju vaccindoser

För att få ut maximal mängd vaccin ur en Pfizer-ampull, sju doser, finns det nu två sätt:
– Ny uppdragningsmetod för 7 doser
– Ny spruta med fast kanyl

Den nya uppdragningsmetoden för 7 doser kommer endast att användas av vaccinationscentralerna i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Den innebär i korthet att man drar upp lite luft i sprutan, närmast kolven. Med luftbubblans hjälp minimeras spillet av vaccin. Metoden kräver noggrann utbildning av berörd personal.

Ny spruta med fast kanyl kommer att användas av vårdcentralerna och vaccinationscentralen i Kungsbacka från vecka 23. Sprutorna levereras på fredag den 4 juni. Den nya sprutan med fast kanyl innebär att man får ut sju doser ur en Pfizer-ampull, istället för den spruta som idag används, där man får ut sex doser. Metoden kräver ingen särskild utbildning.
Den nya uppdragningsmetoden och den nya sprutan kan inte kombineras, då det finns risk att patienten får fel dos. Varje vaccinerande enhet bör också enbart använda ett och samma sätt att dra upp vaccin. I hanteringsanvisningen framgår tydligt vilket material som ska användas för de olika sätten.

I nuläget ska den nya uppdragningsmetoden för 7 doser och den nya sprutan med fast kanyl enbart användas på Pfizer-vaccin.
Anledningen till att inte samtliga vaccinerande enheter övergår till den nya sprutan med fast kanyl är att det i nuläget finns en begränsad mängd av den. När tillgången är bättre kan det bli aktuellt att gå över till denna metod på alla enheter.
På  sidan Vaccination mot covid-19 att finnas hanteringsanvisning för Ny uppdragningsmetod för 7 doser och för Ny spruta med fast kanyl.

Vaccinationsstatus

Planeringen för bokningssläppen i v.23 ser ut såhär:
– Tisdag 8 juni, personer födda 1980 (eller tidigare)
– Torsdag 10 juni, personer födda 1982 (eller tidigare)
– Bokningssläppen fortsätter därefter, vi återkommer med när i tid det blir.

Ovanstående bokningssläpp kommuniceras på 1177.se och på regionhalland.se samt annonseras i dagspressen på lördag den 5/6.
Bokning hänvisas i första hand till att ske digitalt på 1177.se/Halland men vaccinationsbokningen på telefon finns också och har öppet vardagar 8-17.
Vaccinationstider ligger ca 3-4 veckor fram i tiden räknat från bokningssläpp.

Digital reservlista för dos 1 vid vaccination av covid-19

I enstaka fall kan doser bli över vid dagen slut på de enheter som vaccinerar. För att med kort varsel kunna erbjuda invånare vaccination med dessa doser har det pågått arbete med en digital reservlista där man som invånare ska kunna sätta upp sig. Arbetet är nu inne i sitt slutskede och reservlistan beräknas kunna gå igång om en dryg vecka. Detta bidrar till målet att alla ska få en första dos vaccin så snabbt som möjligt och att alla doser ska användas.

Fram till att den digitala listan är igång hanteras överblivna doser genom att en bokad tid tidigareläggs eller genom att man muntligen anmält intresse för överblivna doser på respektive vaccinerande enhet.

Alla hallänningar över 18 år som ännu inte fått dos 1 kan sätta upp sig på reservlista på respektive vaccinerande enhet.
Eftersom man måste kunna inställa sig med kort varsel om man får erbjudande om vaccination på detta sätt, rekommenderas man att sätta upp sig på ett begränsat antal reservlistor, cirka fem, en lista per vaccinerande enhet.
Vaccinationsbokningen eller vårdcentralen kan också sätta upp personer på reservlistorna.

Reservlistan fungerar så att om det blir doser av vaccin över skickas ett erbjudande via sms till personer som valt sätta upp sig på den aktuella mottagningens reservlista. Erbjudandet går ut i åldersordning och utifrån när anmälan gjordes. För att vaccinet ska användas går erbjudandet ut till fler invånare än det finns doser över. Via en länk i sms:et får man reda på var och hur snabbt man behöver komma till mottagningen för att få vaccinet.
Accepterar man erbjudandet om vaccination handlar det om att snabbt vara på plats och ha med legitimation. Om man tackar nej, finns man kvar på reservlistan.
Det är viktigt att tänka på att man behöver kunna vara på plats för vaccination med kort varsel, oftast inom 30 minuter.

Digital ombokning av dos 2 från 10 juni

Pilottest med digital ombokning av dos 2 är genomförd sedan några veckor tillbaka med goda resultat.
Därför kommer möjligheten att omboka digitalt att successivt införas på samtliga vaccinationscentraler och vårdcentraler med målet att det är infört på alla enheter.
Rekommendationen är att i möjligaste mån undvika att boka om sin vaccination för att doser inte ska bli över samt att rätt vaccin ska finnas vid rätt tillfälle.

Publicerad: 2021-06-03

Senast ändrad: