Direkt till innehållet

Covid-19: Aktuellt 3 maj

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Ny rutin gällande Antigentest för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation

Vid pågående svårbegränsat utbrott av covid-19 i en verksamhet finns det en risk att asymtomatiska /presymtomatiska bärare inom personalgruppen underhåller fortsatt smittspridning. Genom att använda antigentest, som snabbt kan påvisa eventuell förekomst av aktuell infektion med covid19 hos symtomfri vård- och omsorgspersonal inför arbetspass, kan det bidra till att minimera denna risk. Rutinen beskriver bakgrund och utförande och finns på sidan Antigentest. Direktlänk till rutin: Corona, Covid-19 – Antigentest, för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation

Uppdatering smittspårning: Förtydligande vaccinerad vårdpersonal, smittbärarpenning och LSS

Smittskydd Halland har uppdaterat rutinen Smittspårning covid-19.

Vaccinerad personal inom vård och omsorg får arbeta trots att hen är hushållskontakt till person med covid-19. Vid arbete ska dock vårdpersonal i detta läge provtas som en extra säkerhetsåtgärd. Personal som inte har symtom får gå till jobbet i väntan på provsvaren. Provtagningen görs enligt samma intervall som provtagning av nära kontakter till smittad, dvs snarast efter konstaterad smitta och på dag 3 och 5. Om enheten har tillgång till antigentester och har en fungerande rutin för säker användning av dessa så kan de användas för denna provtagning, annars hänvisas till testning med PCR inom den egna enheten eller via självprovtagningen.

Inget krav på läkarintyg vid smittbärarpenning
Krav på läkarintyg för smittbärarpenning är tillfälligt borttaget sedan i februari och har nu förlängts till 2021-06-30.

Uppdatering rutin inom kommun: Smittspårning och provtagning inkluderar LSS. Rutinen: Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg är nu uppdaterad.

Förändringarna innebär bland annat att provtagning av de boende på LSS-boenden nu hanteras av kommunens sjuksköterskor på samma sätt som på Särskilt boende.

Region Halland tar nu över analys av prover från självprovtagningen i södra Halland

Från den 4 maj tar Mikrobiologen Halland över analyserna av samtliga prover som tas på provtagningsplatserna i Halmstad, Laholm och Hylte. Det är ett led i att regionen successivt ska integrera provtagning covid-19 i ordinarie verksamhet och vård.
Proverna som genomförs i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka kommer för närvarande fortsätta transporteras till vårt externa laboratorium i Linköping för analys.

Invånarna kommer som tidigare beställa och boka tid genom att logga in på 1177.se oavsett var i Halland man väljer att provta sig och provtagningen sker som tidigare i näsa, svalg och med saliv. Men provtagningspaketet skiljer sig något. De stora skillnaderna är att det är vätska i röret som kommer användas i södra Halland och att pinnen inte ska skickas in utan kastas. Det kommer genom detta bli olika provtagningsinstruktioner i söder jämfört med norr. Båda kommer publiceras på 1177.se/Halland för den invånare som vill förbereda sig, instruktionsfilmen kommer också att komma i ytterligare en version.

Kasta pinnen även inom vården!
Genom att ta över en del av PCR-proverna som tidigare skickats till externt laboratorium kommer provvolymen öka markant på klinisk mikrobiologi. Nya analysinstrument är införda för att kunna ta hand om alla prover. För att kunna använda det nya provflödet krävs att provröret inte innehåller provtagningspinnen. Rent praktiskt betyder det även när de används inom vården att man efter provtagningen för ner pinnen i transportröret och snurrar runt pinnen i transportvätskan i 3-5 sekunder. Pinnen måste sedan tas ut ur röret och kastas. Pinnen kan kastas i vanligt hushållsavfall.

Vaccinerade uppmanas att fortsätta använda munskydd i vård och omsorg

Verksamheter runt om i regionen uppmärksammar på att i takt med att invånarna vaccinerats mot covid-19 så verkar de bli mindre benägna att följa den tillfälligt utökade rekommendationen om användning av munskydd vid besök i vård och omsorg. Rekommendationen gäller fortsättningsvis, även vid vistelse i väntrum för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Ansvarig chef säkerställer att patient/ besökare får tillgång till munskydd vid ankomst till enheten samt ansvarar för att patienter och besökare hanterar och kasserar munskydden på ett sådant sätt att de inte riskerar sprida smitta. De som redan har munskydd vid ankomst till enheten behöver inte byta munskydd.

För instruktion om att sätta på munskydd på ett säkert och korrekt sätt rekommenderas att skriva ut och sätta upp ny affisch som riktar sig till allmänheten (A4) . Materialet finns även i A3-format.

Publicerad: 2021-05-06

Senast ändrad: