Direkt till innehållet

Covid-19 aktuellt 3 september

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Praktisk hantering av den extra dos vaccin mot covid-19 som rekommenderas till personer med ett allvarligt nedsatt immunförsvar

Nu är rutinen ”Vaccination mot corona” uppdaterad med praktiskt tillvägagångssätt av den extra dos vaccin mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten rekommenderar till personer (från 18 år och äldre) med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Senast den 10 september bör den behandlande läkaren (vanligen specialistläkare på sjukhus) ha identifierat dessa patienter och kontaktat dem via brev som skickas alternativt lämnas över till patienten. På Vårdgivarwebben finns utförlig information i rutinen ”Vaccination mot corona”. Där finns också länk till brevet. För att kunna boka vaccinationstid, genom att ringa Vaccinationsbokningen på telefon, ska patienten ha fått brevet. Patienten måste också ha med sig det signerade brevet vid själva vaccinationen, brevet är ett underlag för ordination från behandlande läkare. Brevet är viktigt eftersom anteckningen i VAS om ordinationen inte syns i MittVaccin.

Just nu ska patienter som ringer och undrar om de tillhör en grupp som rekommenderas en extra vaccindos inte hänvisas vidare någonstans utan uppmanas att avvakta och invänta eventuellt brev. De patienter som inte fått brev inom 3 veckor och känner sig osäkra på om de tillhör en aktuell grupp för en extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas att ta kontakt med sin behandlande läkare (vanligen en specialistläkare på sjukhus) för att få klarhet i om man omfattas av detta.

Publicerad: 2021-09-03

Senast ändrad: