Direkt till innehållet

Covid 19: aktuellt 30 juni

Information från Smittskydd Halland/Region Halland

Nationella anpassningar av smittskyddsåtgärder från 1 juli

Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19. Samtidigt har antalet människor som vaccinerat sig ökat. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att det nu är möjligt att ytterligare anpassa smittskyddsåtgärderna till det man kallar nivå 2 och ytterligare ett steg mot normalläge i samhället.

Fortfarande är det mycket viktigt att följa de allmänna råden noga tills fler är vaccinerade.

Läs mer om Regionala och nationella rekommendationer på regionhalland.se

Anpassningarna gäller från imorgon, 1 juli. Det görs inga förändringar i vården gällande smittspårning, skyddsutrustning eller testning (vid symtom och screening) i nivå 2.

Folkhälsomyndigheten betonar allas ansvar, både individer och verksamhetsansvariga, och vars och ens skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Läs mer här om vad anpassningen till nivå 2 innebär: Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Serviceresor i Halland

Som ett led i de anpassade rekommendationerna har Smittskydd Halland uppdaterat vad som gäller för serviceresor i Halland.

Sjukresor rekommenderas fortsatt ske som ensamåkning, men vid färdtjänstresor av annat slag kommer begränsad samåkning kunna ske från 1/7.

Läs mer på: vardgivare.regionhalland.se/vardadministration/sjukresor/

Virusvarianter

De halländska coronafallen domineras fortfarande av varianten alfa (tidigare kallad brittisk variant). Antalet fall av deltavarianten (tidigare kallad indiska varianten) är hittills lågt. Övervakning av virusvarianter sker genom att alla positiva prover i Halland nu analyseras med både mutations-PCR och sekvensering.

Nu kan alla fyllda 18 år boka tid för vaccination

I och med slutet av vecka 26 kan alla fyllda 18 år och äldre boka tid för vaccination mot covid-19. Till och med förra veckan har 288 994 vaccindoser givits i Halland.

60 procent av hallänningarna 18 år och äldre har fått dos 1. Jämförande siffra för riket är 55 procent.

Enhetligt material och uppdragningsmetod vid vaccinering mot covid-19
Leveransen av sprutor med fast säkerhetskanyl och lågt dead space kommer skickas ut till vaccinationsenheterna under v.26 (tisdag och onsdag). Det innebär att alla vaccinationscentraler kommer ha tillgång till sprutorna för att möjliggöra 7 doser av vid uppdragning av Pfizers vaccin. Även de vårdcentraler som vaccinerar med Spikevax (Modernas vaccin) kommer få utlevererat sprutor med fast säkerhetskanyl och lågt dead space för att möjliggöra uppdragning av en 12:e dos.
När alla har fått ut de nya sprutorna kommer att alla enheter att använda samma material och uppdragningsmetod vilket minskar risken för handhavandefel.

Artikellistan för rekommenderade produkter är uppdaterad på Vårdgivarwebben under rubriken Hantering och blandning av vaccin Vårdgivare – Region Halland

Intyg efter vaccination (Covidbevis)

Från 1 juli är det möjligt att ladda ner ett vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten.

Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Covidbevis bygger på ett samarbete mellan EU-länderna i syfte att underlätta för resor inom EU. Covidbeviset är enhetligt utformat, men e-tjänsten har olika namn i varje land. I Sverige heter det Covidbevis och i EU kallas det ”EU Digital COVID Certificate”.

Från 1 juli kan Covidbevis användas i Sverige och i EU som bevis för vaccination. Senare under sommaren kommer beviset också kunna visa ett negativt eller positivt covid-19-test (ett tidigare positivt test kallas bevis på tillfrisknande).

Även i fortsättningen är det dock varje enskilt land i EU som bestämmer vilka krav som gäller för inresa dit. Det är därför viktigt att inför en resa alltid noga ta reda på vad som gäller i just det landet.

Läs mer på covidbevis.se

På covidbevis.se finns också informationsmaterial som affischer att använda vid behov


Regeringen har förlängt flera av åtgärderna inom socialförsäkringen till följd av covid-19

Flera ersättningar har förlängts och om inget annat anges gäller förlängningen fram till 30 september 2021. Regeringen har beslutat om att förlänga ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga samt ersättning när skola eller förskola stänger. Regeringen har beslutat om att förlänga det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna för alla sjukskrivna. Utöver det har Försäkringskassan beslutat att ej begära in läkarintyg förrän dag 22 i sjukfallet. De som är deltidssjukskrivna eller har en arbetsgivare som önskar intyg tidigare behöver fortsatt erbjudas tid för intyg from dag 8 i sjukfallet.

De åtgärder som förlängts till 30/9 2021 är:

  • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
  • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
  • Viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
  • Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger
  • Läkarintygsfri tid de första 14 dagarna i sjukfallet

Regeringen har även valt att förlänga bestämmelsen om att det skall vara möjligt att göra undantag i prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering dag 180 och 365 i sjukfallet, denna bestämmelse förlängs till den 31/12 2021.

För utförligare information gå in på vårdgivarwebben eller läs pressmeddelande från Socialdepartementet 23/6 2021

Publicerad: 2021-07-01

Senast ändrad: