Direkt till innehållet

Covid-19: Aktuellt 6 maj

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Vaccination mot covid-19 just nu

Vi vaccinerar nu i fas 3 men kommer allt närmare bokningsstart för fas 4. Inom kort vet vi mer om när bokningarna kan tänkas starta i fas 4 och återkommer med information.

Från och med imorgon kan de som ingår i riskgrupp och är födda 1983 eller tidigare boka vaccinationstid. Från måndag 10 maj kan de som ingår i riskgrupp och är född 2003 eller tidigare boka. Bokningen öppnar 06:30.

Följ vaccinationsarbetet på Region Hallands webbplats. 

Utbildning om vaccination mot covid-19 av gravida i riskgrupp

Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare och Ann Johansson, mödrahälsovårdsöverläkare ger i en utbildning information om stöd för bedömning och rådgivning gällande vaccination av gravida i riskgrupp. Innehållet är riktat till berörda inom Kvinnohälsovården, vårdcentral och vaccinationscentral samt Hallands sjukhus.

27 april kom Folkhälsomyndigheten med rekommendation om att gravida från graviditetsvecka 12 med andra riskfaktorer erbjuds vaccin i fas 3. De riskfaktorer som innebär att gravid rekommenderas vaccination är samma som för övriga invånare, t ex kronisk hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, tillstånd med nedsatt lungfunktion, diabetes, kronisk lever- eller njursvikt och tillstånd med nedsatt immunförsvar. Utöver detta rekommenderas också gravida kvinnor som är födda 1986 eller tidigare eller har ett BMI över 30 vaccination mot covid-19 (avser BMI som den gravida har vid inskrivning på mödrahälsovården).

Här kan du ta del av utbildningen (34 min)

Stöd för bedömning av hälsodeklaration – uppdaterat

Eftersom Folkhälsomyndigheten kommit med rekommendation om att även gravida med andra riskfaktorer erbjuds vaccin i fas 3, har också stödet för bedömning av hälsodeklarationen uppdaterats i enlighet med detta. Du hittar Stöd för bedömning av hälsodeklaration på sidan Vaccination mot covid-19 under rubriken Medicinsk bedömning inför vaccination.

Nytt från Smittskydd Halland/smittspårningen

Om barn varit i nära kontakt med någon som har covid-19 i skolan

För att förebygga och begränsa utbrott av covid-19 samarbetar skolan med Region Hallands smittspårare. Samarbetet underlättar smittspårning i skolmiljö där vårdnadshavaren har begränsad möjlighet att veta vilka nära kontakter barnet har haft. Skolan hjälper till med att kartlägga vilka elever som kan ha utsatts för smitta och lämnar uppgifter om detta till Region Hallands smittspårningsenhet. Mer information om detta hittas nu här.

Du kan ha blivit utsatt för smitta – uppdaterade informationsbrev för skola och vuxna

Det finns ett allmänt informationsblad och brev ”Du kan ha blivit utsatt för smitta” som riktar sig främst till alla vuxna och ingår som bilaga till rutinen för smittspårning covid-19. Dessutom finns det breven som riktar sig till vårdnadshavare för barn som går i förskola, låg-och mellanstadiet samt högstadiet och gymnasiet. De är nu samtliga uppdaterade med de nya rekommendationerna när det gäller ålder för provtagning för dem som bor tillsammans med någon som har covid-19, provtagning för dem som varit i nära kontakt med smitta samt vad som gäller för dem som är vaccinerade och blivit utsatta för smitta.

Informationsbreven för skola finns på Region Hallands webbplats.

Informationsblad/brev för vuxna finns både på skolsidan och på sidan om Smittspårning.

Vårdhygien presenterar nya filmer om skyddsutrustning

Vårdhygien Halland har arbetat fram nya filmer om vilken skyddsutrustning vård- och omsorgspersonal ska använda enligt gällande rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19 och andra virus och bakterier. Materialet beskriver basala hygienrutiner, klädregler samt hur skyddsutrustningen tas på och av på säkrast sätt. Dessutom hur skyddsutrustningen varierar beroende på vårdmoment.

Filmerna har tagits fram i utbildningssyfte och finns tillgängliga på sidan om Skyddsutrustning.

Publicerad: 2021-05-07

Senast ändrad: