Direkt till innehållet

Covid-19 aktuellt 7 september

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Nästa steg för att avveckla restriktioner tas 29 september

Idag hölls en pressträff med socialminister Lena Hallengren och kultur- och idrottsminister Amanda Lind samt generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Carlsson.

De konstaterade att över 80% av befolkningen nu vaccinerat sig med minst en dos mot covid-19, vi har få dödsfall och betydligt färre som blir svårt sjuka och som kräver sjukhusvård. Majoriteten av de som vårdas på sjukhus är ovaccinerade personer.

Därför tas nu steg fyra i regeringens plan att avveckla restriktioner och därmed återgå till ett samhälle utan restriktioner. Covid-19 kommer inte att förvinna under överskådlig tid och därför behöver vi fortsätta arbeta med smittspårning, att stanna hemma vid sjukdomssymtom samt fortsätta arbetet för att så många som möjligt ur olika grupper ska vaccinera sig under hösten. Det som framöver kommer att påverka smittans utbredning är hur hög vaccinationstäckning vi får, samt att vi håller oss hemma vid symtom i kombination med en effektiv smittspårning.

Steg fyra i regeringens avvecklingsplan av restriktioner innebär i korthet följande:

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Läs mer här om vilka förändringar som sker från 29 september.

För Region Halland innebär nu detta att vi behöver se över vilka av våra rekommendationer/restriktioner som (eventuellt) behöver justeras i linje med dagens besked.
Vi återkommer när detta arbete är gjort.

Publicerad: 2021-09-07

Senast ändrad: