Direkt till innehållet

Covid-19: aktuellt 9 juni

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

50 procent av hallänningarna kommer att ha fått första dosen vaccin mot covid-19 idag

Innan den här dagen är slut kommer 50 procent av invånarna över 18 år i Halland ha fått sin första vaccinationsspruta, enligt Region Hallands egen vaccinationsstatistik.

Det innebär att drygt 134 000 vaccinationer med dos 1 har getts och att många nu har fått skydd mot att bli allvarligt sjuka i covid-19. Drygt 72 000 hallänningar är färdigvaccinerade. Att många väljer att vaccinera sig innebär att vi snabbare går mot att kunna öppna upp samhället. Vi ser också att vaccinationerna bidrar till att smittspridningen går ner. Enligt det nationella målet ska alla invånare över 18 år fått sin första dos innan den 5 september och det bedömer Region Halland klara.

Ta på munskydd när avstånd inte kan hållas, säger Vårdhygiens nya anpassade rekommendationer

Region Halland anpassar sina tillfälliga rekommendationer för användandet av viss skyddsutrustning inom hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg. En avtagande smittspridning i samhället, en minskad belastning inom hälso- och sjukvården och en ökande andel vaccinerade mot covid-19 ligger till grund för att lättnaderna nu införs stegvis. Verksamheterna i Region Halland rekommenderas att införa de nya anpassningarna successivt.

När regionen går in i nivå 3, som den definieras av Folkhälsomyndigheten, så är den stora skillnaden att personalen inte behöver använda munskydd kontinuerligt i vård- och omsorgslokaler som tidigare. De rekommenderas dock att använda munskydd i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd till medarbetare, patienter eller besökare.

Det är fortsättningsvis rekommenderat att personalen använder munskydd i all patientnära vård samt kompletterar med visir i enlighet med basala hygienrutiner, dvs vid arbete som medför risk för stänk av kroppsvätska mot ansiktet.

Patienter och besökare födda 2004 eller tidigare, samt ovaccinerade och vaccinerade rekommenderas att använda munskydd när det inte är möjligt att hålla avstånd till andra personer. Detta gäller när de vistas i vårdlokaler, väntrum och korridor på enheten samt vid transport mellan vårdenheter. Personer som av olika skäl inte kan bära munskydd undantas från rekommendationen.

De viktigaste åtgärderna för att skydda mot covid-19-smitta är fortsättningsvis att följa basala hygienrutiner, att använda skyddsutrustningen på ett säkert sätt, att hålla avstånd och att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.

Rekommendationen Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg är ett komplement till befintliga vårdhygieniska riktlinjer. Den ersätter tidigare riktlinje: Munskydd – Ny tillfälligt utökad rekommendation, för att minska risk för smittspridning inom vård och omsorg, med anledning av omfattande spridning av covid-19 i samhället.

Publicerad: 2021-06-09

Senast ändrad: