Direkt till innehållet

Covid-19-fråga återinförs i Planeringsunderlaget Lifecare

Utökat Planeringsunderlag infördes i samband med att Ny Anvisning och Samverkansrutin började gälla den 5 november. En första utvärdering av TG senior har identifierat ett fortsatt behov av en specifik covid-19-fråga, vilken nu återinförs från och med 2020-12-01. Besvaras frågan med ja utfaller ett gult spår.

Här finns mer information om Trygg och effektiv utskrivning.

Kontakt: Britta Engvall

 

Publicerad: 2020-11-30

Senast ändrad: