Direkt till innehållet

Covid-19: Vaccinationsplan och utbildning i vaccination

Plan för vaccination i närtid

Vi startade som planerat i liten skala under de två första veckorna för att justera rutinerna runt vaccineringen för att under denna vecka öka takten ordentligt för den första prioriterade gruppen. Det innebär att vi successivt vaccinerar personer som bor på äldreboende, personer med hemtjänst och de som bor tillsammans med den som har hemtjänst, personer med hemsjukvård och deras samboende samt personal inom kommunal äldrevård och äldreomsorg som arbetar patientnära. Även viss personal inom Region Hallands hälso- och sjukvård kommer att vaccineras parallellt.

Eftersom Folkhälsomyndigheten bedömer att säkerheten nu är god när det gäller leveranserna av vaccin rekommenderar man regionerna att inte spara dos 2 av Pfizers vaccin som man tidigare gjort. Det betyder att vi kan vaccinera fler de kommande veckorna och samtidigt kunna garantera att de som fått dos 1 också får dos 2 inom angiven tid.

Detta händer nu:

  • Denna vecka vaccineras i samtliga kommuner. Idag vaccineras i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka på totalt 9 boenden.
  • Under denna vecka kommer drygt 2000 doser att ges runt om i Halland på särskilda boenden.
  • Vaccinering för de som har hemtjänst startar också på torsdag. Alla med hemtjänst får information om vaccinationen från hemtjänstpersonalen.
  • Under denna och nästa vecka påbörjar också kommunerna arbetet med att vaccinera sin personal.
  • När nästa vecka är slut ska alla på särskilda boenden som önskar, kunnat bli vaccinerade med dos 1. Vi kommer också börja ge dos två till de som fick första dosen vecka 52.

Löpande information för invånare om arbetet med vaccination mot covid-19

På Region Hallands webbplats finns nu en sida med allmän information om vaccination mot covid-19 samt en beskrivning av hur planeringen för genomförandet i Halland ser ut: ”Vaccination mot covid-19 i Halland”

Utbildning vaccination

Den 11/1 skulle den digitala utbildningen ”Region Hallands utbildning för vårdpersonal i vaccination mot Covid-19” ha genomförts. På grund av tekniska bekymmer kunde tyvärr inte utbildningen genomföras som tänkt. Nu finns den istället inspelad och tillgänglig via länkarna nedan. Utbildningen är en timme lång och vänder sig till alla vårdgivare i Halland som kommer vara involverade i genomförandet av vaccinationen mot covid-19. Läs mer här på vårdgivarwebben, där du också når utbildningen.

Utbildningen ligger öppen i Region Hallands kompetensportal, men om du skulle få bekymmer med att registrera dig till utbildningen vänligen kontakta Helena Nilsson: helena.nilsson@regionhalland.se

Länk inom Region Hallands nätverk:
https://regionhalland.luvit.se/LuvitPortal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=5181

Länk utanför Region Hallands nätverk:
https://regionhalland.luvit.se/extern/activities/onlinecoursedetails_ext.aspx?inapp=1&courseid=5181

Publicerad: 2021-01-12

Senast ändrad: